Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 90
 İndirme 44
An Evaluation On Advertising Literacy Education: An Assessment Of Media Literacy Curriculum In Terms Of Advertising Literacy In Turkey (reklam Okuryazarligi Egi̇ti̇mi̇ Uzeri̇ne Bi̇r Degerlendi̇rme: Turki̇ye’deki̇ Medya Okuryazarligi Mufredatinin Reklam Okuryazar)
2016
Dergi:  
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Abstract: Advertising literacy has an elucidative characteristic in order to be comprehended advertisements in a correct manner by children. In relation to this matter, advertising literacy has gained importance in the field of advertising in recent years. Advertising literacy education is a part of media literacy education program. Media literacy education program includes various subjects related to advertising literacy. Media literacy has started to be taught as an elective course since 2007-2008 education term in Turkey. Media literacy curriculum, which was prepared by The Radio and Television Supreme Council (RTUK) and The Ministry of National Education (MEB), has been updated in 2014. New media literacy teaching material in primary education started to be taught in 2014-2015 education term. The main focus of this study is an evaluation of media literacy curriculum in terms of advertising literacy in Turkey. In this frame, the content of media literacy course was examined in terms of advertising literacy, and old and new teaching materials in primary education were compared. In this context, the main components of advertising literacy curriculum were identified. Besides, the similarities and dissimilarities of old and new teaching materials in the field of advertising literacy were revealed. The findings of the study indicated that the new teaching material, which is more comprehensive in terms of subjects included in the curriculum regarding advertising literacy, allocates more space to advertising literacy, and embraces the different aspects of advertising literacy. In conjunction with this, the topics associated with advertising literacy are explained in more detail, and the new education program leads students to be more active and to be more productive. Consequently, the new teaching material contributes more to become a conscious advertising literate rather than the old teaching material. Öz: Reklam okuryazarlığı, çocukların reklamları doğru bir şekilde değerlendirmesi için yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bununla bağlantılı olarak, reklam okuryazarlığı son yıllarda reklamcılık alanında önem kazanmıştır. Medya okuryazarlığı eğitimi, reklam okuryazarlığı ile ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. Türkiye’de medya okuryazarlığı, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren seçmeli bir ders olarak öğretilmeye başlanmıştır. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan medya okuryazarlığı müfredatı 2014 yılında güncellenmiştir. Yeni medya okuryazarlığı öğretim materyali, ilköğretimde 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretilmeye başlanmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de medya okuryazarlığı müfredatının reklam okuryazarlığı ekseninde değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, medya okuryazarlığı dersinin içeriği reklam okuryazarlığı açısından analiz edilmektedir ve eski ve yeni öğretim materyalleri karşılaştırılmaktadır. Bu bağlamda, reklam okuryazarlığı müfredatının temel bileşenleri belirlenmiştir. Bunun yanısıra, reklam okuryazarlığı ekseninde eski ve yeni eğitim materyallerinin benzerlikleri ve farklılıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, müfredatta ele alınan konular açısından daha kapsamlı olan yeni öğretim materyalinin reklam okuryazarlığına daha fazla yer ayırdığına ve reklam okuryazarlığının farklı boyutları üzerinde durduğuna işaret etmektedir. Bununla bağlantılı olarak, reklam okuryazarlığı ile ilgili konular daha detaylı olarak açıklanmaktadır ve yeni öğretim programı öğrencileri daha aktif ve daha üretken olmaya yönlendirmektedir. Sonuç olarak, yeni öğretim materyali, eski öğretim materyaline oranla daha bilinçli bir reklam okuryazarı olunmasına daha fazla katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi