Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 193
 İndirme 36
 Sesli Dinleme 2
Kirazlıdere (amasya) Erken Bizans Dönemi Nekropolü
2018
Dergi:  
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Amasya geçmişten günümüze, Anadolu’yu doğudan-batıya, kuzeyden-güneye bağlayan, ticaret, göç ve savaş yollarının merkezinde bulunan, jeopolitik ve stratejik yönden önemli konuma sahip bir şehirdir. Kirazlıdere Mahallesi ise, Amasya şehir merkezinin kuzeyinde kurulmuşeski yerleşim alanlarından birisidir. Şehir, Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve Bizans döneminde de Piskoposluk merkezi olarak kullanılmıştır. Şehir merkezinde Amasya Müze Müdürlüğü başkanlığında çeşitli tarihlerde yapılan kurtarma kazılarında; Şamlar, İhsaniye, Kurşunlu, Dere ve Kirazlıdere Mahallelerinde Roma ve Bizans Dönemine ait birçok mezar örneği ortaya çıkarılmıştır (Özdemir ve Doğanbaş, 2011). Erken Bizans Dönemi ile (MS 330-726) tarihlendirilen Kirazlıdere nekropol alanı; dikdörtgen formda, düz kapak taşlarıyla örtülmüş toplam 22 adet mezardan oluşmaktadır. Kirazlıdere nekropol alanında bulunan bu mezarlar 5. yüzyıldan itibaren Amasya’da hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde yaşamış ilk Hristiyanlara aittir. 2014 yılı Kirazlıdere Mahallesi nekropol alanında kurtarma kazısı sonucu ortaya çıkarılan mezarlar, iskeletler ve bu iskeletlere ait özel eşyalar çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:

The Early Byzantine Period Necropolis
2018
Yazar:  
Özet:

From the past to today, Amassia is a city that connects Anatolia from east to west, from north to sun, located in the center of trade, migration and war routes, with a geopolitically and strategically important position. Kirazlıdere Mahallesi is one of the settlements established in the north of the city centre of Amasia. The city was home to various civilizations, starting with the Hittites, and was also used as the center of the bishops during the Byzantine period. In the city centre, in the rescue excavations carried out in various dates under the presidency of the Amasya Museum Directorate; many examples of tombs of the Roman and Byzantine Period have been revealed in the districts of Damascus, Ihsaniye, Kurşunlu, Dere and Kirazlıdere (Ozdemir and Doğanbaş, 2011). The necropol area of the Kirazlıdere, dated with the early Byzantine period (MS 330-726) consists of a total of 22 tombs covered with flat-covered stones in a straight-covered form. These tombs, located in the Necropolis area of the Cyrus, belong to the first Christians who lived during the time of the Eastern Roman Empire (Bizans), which ruled in Amassia from the 5th century. The 2014 Kirazlıdere Mahallesi is the subject of the work of the tombs, skeletons and special items of these skeletons discovered as a result of the rescue excavation in the necropolis area.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 366
Atıf : 1.413
2022 Impact/Etki : 0.185
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
294/509

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi