Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 355
 İndirme 59
Erken Bizans Dönemi Resimli Dini El Yazmaları
2019
Dergi:  
Art-Sanat Dergisi
Yazar:  
Özet:

Çalışmanın konusu Erken Bizans Dönemi Resimli Dini El Yazmalarından oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı konuyla ilgili yapılmış araştırmalar ışığında söz konusu el yazmalarının sınıflandırılması, konularının, üslup özelliklerinin, üretim yerlerinin ve malzemelerinin belirlenmesi ve benzer özelliklerin tespit edildiği el yazmalarıyla karşılaştırmalarının yapılmasıdır. Müze ve kütüphanelerde gerçekleştirilen çalışmada, Erken Bizans Dönemi Resimli Dini El Yazmaları başlığı altında Quedlinburg Itala (Ms. Theol. Lat. fol. 485 / LDAB 8476), Ashburnham Pentateuch (Ashburnham Pentateuch MS nouv. acq. lat. 2334 / LDAB 8110), Rabbula İncili (Rabbula Gospels Cod. Plut. I,56 / LDAB 115232), Paris Suriye Kutsal Kitabı (The Syriac Bible of Paris Cod. syr. 341 / LDAB 115270), Aziz Augustus İncilleri (Cambridge, Corpus Christi College 286 / LDAB 7481), British Library Kanon Tabloları (London, British Library Add MS 5111 / LDAB 7151), Cotton Genesis (Lond.Cotton Otho B.IV / LDAB 3242) incelenmiş, Erken Bizans Dönemi Purpura Kodeksler başlığı altında ise Rossano İncilleri (Codex Purpureus Rossanensis / LDAB 2990), Sinop İncilleri (Codex Purpureus Sinopensis Paris, Suppl. Gr. 1226 / LDAB 2902) ve Viyana Genesis (Vindob. Theol. gr. 31 / LDAB 3078) el yazması ayrı olarak ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kutsal Kitap resimlemelerinin Ortodoks Bizans inancında kendisine yer bulması; bunun da ötesinde, Viyana Genesis el yazması örneğinde olduğu gibi Yeni Ahit konularına yer verilmeden sadece Eski Ahit sahnelerinin betimlenmiş olması, henüz yeni kurumsallaşmakta olan bir inancın gelenekle kurduğu ilişki açısından önemlidir. Helenizm kültürünün etkisini taşıyan Yahudi sanatının Eski Ahit konularının Hristiyanlık temalarında kullanılmasına yol açması, coğrafi ve tarihi anlamda farklı kültürlerin birbirine hangi biçimlerde eklemlendiğini göstermesi açısından bilimsel veriler taşır.

Anahtar Kelimeler:

Early Byzantine Period Picture Of Religious Handwriting
2019
Yazar:  
Özet:

The subject of the study consists of the early Byzantine period's picturesque religious manuscripts. The purpose of this study is to classify the relevant manuscripts in the light of the research carried out on the subject, to compare themes, characteristics, production places and materials, and to compare them with the manuscripts where similar characteristics are identified. In the work carried out in the museums and libraries, under the title Quedlinburg Itala (Ms. Theol. and lat. and fol. 485 / LDAB 8476), Ashburnham Pentateuch (Ashburnham Pentateuch MS nouv. by ACQ. and lat. 2334 / LDAB 8110), the Rabbula Bible (Rabbula Gospel Cod. and Plut. I,56 / LDAB 115232), The Syrian Bible of Paris Cod. and sir. 341 / LDAB 115270), the Holy Augustus Evangelies (Cambridge, Corpus Christi College 286 / LDAB 7481), the British Library Canon Tables (London, British Library Add MS 5111 / LDAB 7151), Cotton Genesis (Lond.Cotton Otho B.IV / LDAB 3242) were studied, while under the title of Early Byzantine Period Purpura Codes the Rossano Evangelies (Codex Purpureus Rossanensis / LDAB 2990), the Sinop Evangelies (Codex Purpureus Sinopensis Paris, Suppl. by Gr. 1226 / LDAB 2902) and the Genesis of Vienna (Vindob. by Theol. by gr. 31 / LDAB 3078) handwriting is handled separately. As a result of the assessments, it is important that the pictures of the Holy Book find place in the Orthodox Byzantine faith; in addition, it is important that only the scenes of the Old Testament have been depicted without being included in the subjects of the New Testament, as in the example of the manuscript of the Genesis of Vienna, in relation to the tradition established by a newly established faith. The influence of the Hellenism culture of Jewish art leads to the use of the Old Testament subjects in Christianity subjects, and the scientific data shows in what forms different cultures are added to each other in a geographical and historical sense.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Art-Sanat Dergisi

Alan :   Güzel Sanatlar; Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 389
Atıf : 481
2022 Impact/Etki : 0.384
Quarter
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
Q1
6/32

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
16/92

Art-Sanat Dergisi