Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 206
 İndirme 72
Antik Tabae’dan Bir Grup Roma Dönemi Kandili
2019
Dergi:  
TroyAcademy
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma Denizli ili, Kale ilçesi sınırlarında yer alan antik Tabae yerleşim yerinden ele geçmiş olan bir grup Roma imparatorluk dönemi pişmiş toprak kandil buluntusunu kapsar. Kalıpta yapıldıkları anlaşılan kandillerden, biri hariç neredeyse tamamı bütün ve tam form verecek niteliktedirler. Büyük bir kısmı, erken Roma geleneğinde kapalı dairesel formda kandiller olup, birden fazla fitil deliğine sahiptir. Ayrıca bazılarının palmet biçiminde oldukça ilginç kulplara sahip olduğu görülür. Bu kandillerden bazılarının yerel üretim oldukları anlaşılmakla birlikte, bazılarının da hamur ve astar özellikleri yanında form ve bezeme açısından ithal oldukları düşünülür. Bu ithal ürünlerin çoğunlukla Batı Anadolu orijinli oldukları, fakat birkaç örneğin İtalya yada Kuzey Afrika gibi uzak eyaletlerden geldikleri tahmin edilir. Uzak eyaletlerden geldiği düşünülen bu kandillerin birinin discus kısmında mask betimi diğerininkinde ise erotik bir sahne yer alır. Ayrıca koleksiyondaki bazı kandiller üzerinde ion kymationu bezemesi vardır. Bunlar dışında kandiller üzerinde herhangi bir bezeme ya da süsleme unsuru, yazı ya da çömlekçi damgası yoktur. 

Anahtar Kelimeler:

Antik Tabae’dan Bir Grup Roma Donemi Kandili
2019
Dergi:  
TroyAcademy
Yazar:  
Özet:

This study covers a group of Tabae settlements, which were taken over by the Denizli lake, the ancient town of Tabae, located within the boundaries of the castle district, the cooked land candle finds of the Roman Empire period. Of the candles they seem to be made in the shape, unless one, almost all of them are capable of giving full and complete shape. Most of them, in the early Roman tradition, are candles in closed circular form, and have more than one fittile hole. It also appears that some of them have quite interesting clubs in the form of palm. Although some of these candles are known to be local production, some of them are also believed to be imported in terms of shape and shape, along with the powder and steel properties. These imported products are predicted to originate mostly in Western Anatolia, but some are from distant states, such as Italy or North Africa. In the discus part of one of these candles, which is believed to come from the distant states, the mask painting in the other is an erotic scene. There is also ion kymationu on some candles in the collection. Except for these, there is no blend or decoration element, text or stumbling sign on the candles.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


TroyAcademy

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 178
Atıf : 472
2022 Impact/Etki : 0.283
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
190/509

TroyAcademy