Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 77
 İndirme 35
Bolu Müzesi’nden Bir Grup Roma Dönemi Korinth Başlığı
2019
Dergi:  
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ
Yazar:  
Özet:

Klasik dönemde ortaya çıkan korinth başlığı Roma İmparatorluğu’nda oldukça sevilmiş ve yoğun olarak kullanım görmüştür. Bu çalışma da Roma İmparatorluğu yapılarının tasarımları, kullanılan yöntemler, kentteki mimari düzenlemeler, kamu yapıları ve işlevleri esas alınarak Roma dönemine ait Bityhnion sikkeleri üzerindeki betimlemelerdende yola çıkarak, kentte var oldukları anlaşılan, korinth düzenindeki sütunlu yapılara ait olması gereken başlıkları kapsamaktadır. İmparatorlukta Hadrian dönemiyle Anadolu’da yoğun olarak yaşanan imarlaşma hareketleri, Severuslar döneminde de devam etmiş ve bu imarlaşma hareketleri Bithynion kentinde de gözlemlenmiştir. Kent özellikle Hadrian döneminde Antinoos’un doğduğu yer olması nedeniyle ayrıcalıklara sahip olmuş ve mimari yapılaşmanın daha da yoğunlaştığı görülmüştür. Bolu Müzesi envanterinde bulunan korinth başlıkları da bu yapılaşmanın en önemli kanıtlarından biridir. Yapılan kazı ve araştırmalar sonucu, Bolu kentindeki pek çok mimari yapıdan elde edilen korinth başlıklarından, müzeye getirilmiş olanları araştırmanın esas konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmayla söz konusu yapılarda süsleme ögesi ve taşıyıcı eleman olarak işlev görmüş korinth başlıklarını, stil özellikleriyle ele alıp lokalizasyon sorununun çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kentin Roma İmparatorluk dönemindeki sosyo-ekonomik yapısı, siyasi ve dini değerleri de dikkate alınarak çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda korinth başlıklarının stil gelişimleri ve kompozisyonları içerisinde birçok farklı dönem özelliklerini gösterdiği tespit edilmiş ve bu kapsamda üç tip altında gruplandırılan başlıklar, dönemsel gelişimlerine göre ayrılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:

Bolu Muzesi̇’nden Bi̇r Grup Roma Donemi̇ Kori̇nth Basligi
2019
Yazar:  
Özet:

The corinth title, which appeared in the classical period, was quite loved and widely used in the Roman Empire. This study also includes the designs of the Roman Empire structures, the methods used, the architectural arrangements in the city, the public structures and functions, based on the descriptions of the Bityhnion cycles of the Roman era, the titles that should belong to the column structures in the Korinth order, which appear to exist in the city. In the empire, the intense build-up movements in the period of Hadrian and Anadolu continued in the period of the Severus, and these build-up movements were observed in the city of Bithynion. The city was privileged because it was the place where Antinoos was born during the Hadrian period, and the architectural structure was seen to be further concentrated. The corinth titles in the Bolu Museum inventory are also one of the most important evidence of this construction. The result of the excavations and research, from the corinth titles obtained from many architectural structures in the city of Bolu, the ones brought to the museum are the main subject of the research. This work has been aimed at addressing the corinth headlines, which have been used as decorating objects and carrier elements in the structures concerned, with the style characteristics and the solution of the localization problem. In this context, the work was conducted taking into account the social and economic structure of the city during the Roman Empire, the political and religious values. The results of these studies have been found that the corinth titles show many different periodic characteristics in their style development and compositions, and the titles grouped under three types in this scope are divided according to their periodic development.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ

Alan :   Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.006
Atıf : 1.904
2022 Impact/Etki : 0.134
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
348/509

Filoloji Temel Alanı
Q3
51/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q3
56/92

KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ