Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 54
 Görüntüleme 70
 İndirme 30
Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Eleştirel Bir Yaklaşım
2009
Dergi:  
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı’nı incelemek ve değerlendirmektir. Programın hazırlanma aşaması esas alınarak yapılacak bu değerlendirmede dersin seçmeli olması, konu alanı analizi, toplumun ve bireyin ihtiyaçlarının analizi ve programın iç tutarlılığı temel inceleme ölçütleri olarak belirlenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde öncelikle dersin seçmeli olmasının medya okuryazarlığı eğitiminin kapsamını ve etkililiğini azalttığı sonucuna varılmıştır. Mevcut programının hazırlanma aşamasında medya okuryazarlığı alanındaki çalışmalar kapsamlı olarak incelenmediği için konu alanı analizinin yeterli olduğu söylenemez. Ayrıca bireyin ve toplumun medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili ihtiyaçlarını ortaya koymaya yönelik yapılan çalışmaların da yeterli olduğu söylenemez. Program kendi bünyesinde bir iç tutarlılığa sahiptir, ancak medya okuryazarlığı çerçevesinde böyle bir sonuca ulaşmak zordur. Tüm bu değerlendirmeler ülkemizde medya okuryazarlığı eğitiminin daha kapsamlı ve daha etkili bir şekilde ele alınması gerçeğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Null
2009
Yazar:  
0
2009
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine and to evaluate the Curriculum of Elective Media Literacy Course. Media literacy as elective course, review of the literature, needs analysis of individual and society, and internal consistency of the curriculum was determined as basic criteria in the evaluation based on stages of curriculum development. As a result of the examination and the evaluation it could be said that the scope and effectiveness of media literacy education decreased since it was elective course. Literature of media literacy hasn’t been investigated enough/thoroughly on the curriculum development process. Furthermore, it’s hardly to say that needs analysis of individual and society on media literacy education is sufficent. The curriculum has internal consistency in itself, but not in media literacy. All evaluations have been revealed that works of media literacy education must be dealt with again in Turkey

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.157
Atıf : 16.350
2023 Impact/Etki : 0.37
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi