Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 155
 İndirme 83
 Sesli Dinleme 2
2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme Bağlamında Değerlendirilmesi
2019
Dergi:  
Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

İçinde bulunduğumuz çağda bilimsel ilerleme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak modern insan gerek ana akım medya gerek sosyal medya karşısında yoğun bir ileti bombardımanına maruz kalmaktadır. Bu anlamda bireylerin sağlam bilgilere ulaşmaları zorlaşmakta doğru sonuçlara ulaşıp sağlıklı yargılara varabilmeleri her geçen gün daha da güçleşmektedir. Bu durum karşısında ortaokul düzeyinde Medya Okuryazarlığı dersi günümüz modern bireylerine eleştirel düşünmenin öğretilmesi adına oldukça önem arz etmektedir. 7. Sınıf ve üzeri düzeylerdeki örgün eğitime devam eden öğrencilere uygulanan uluslararası bir sınav olan PISA’da başarı elde edebilmek amacıyla eleştirel düşünmenin öğretilmesi açısından da Medya Okuryazarlığı dersinin değeri günden güne artmaktadır. 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde seçmeli ders olarak okutulan Medya Okuryazarlığı dersinin Öğretim Programı 2018 yılında güncellenmiş ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle dersler bu programın hedef kazanımları doğrultusunda yürütülmeye başlamıştır. Bu çalışmada 2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı eleştirel düşünme bağlamında ele alınmış ve ikna teknikleri, propaganda yöntemleri, sorgulama becerisi gibi eleştirel düşünmenin temel unsurları bağlamında değerlendirilmiştir. Nitel araştırma deseninde planlanan çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

2018 Ortaokul Medya Okuryazarligi Dersi̇ Ogreti̇m Programinin Elesti̇rel Dusunme Baglaminda Degerlendi̇ri̇lmesi̇
2019
Yazar:  
Özet:

In our era, due to scientific advances and technological developments, modern people are subjected to an intense messaging bombing in front of the mainstream media and social media. In this sense, it becomes more difficult for individuals to reach the right outcomes and to reach the healthy judgments every day. In the face of this situation, the media reading course at the high school level is of great importance in the name of teaching critical thinking to modern individuals. The 7. In terms of the teaching of critical thinking in order to success in PISA, an international exam applied to students on class and higher levels, the value of the Media Reading course is increasing from day to day. 7 and 8. The Teaching Program of the Media Reading Course, which is taught as an optional course at class levels, was updated in 2018 and from the 2018-2019 academic year the courses have begun to be carried out in accordance with the objective achievements of this program. In this study, the 2018 High School Media Reading Course curriculum has been discussed in the context of critical thinking and evaluated in the context of the basic elements of critical thinking, such as persuasion techniques, propaganda methods, questioning skills. The method of document examination was used in the projected study in the quality research model.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.522
Atıf : 1.744
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini