Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 55
 İndirme 6
BAĞIMSIZ DENETİMİN GÖZETİMİ: ÜLKELERARASI KAMU GÖZETİM KURUMLARININ İNCELEME RAPORLARINDAKİ BULGULARININ İHLAL EDİLEN BDS’LER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
2021
Dergi:  
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Yazar:  
Özet:

Enron ile patlak veren ve Sarbanes Oxley Kanunu (SOX) ile şekillenen sürecin ardından başta ABD olmak üzere pek çok ülkede kamu gözetim sistemleri kurulmuştur. Bu çalışmada, Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu (IFIAR)’na üye olan 9 ülkenin inceleme raporları ihlal edilen BDS’ler açısından incelenmiştir. Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230), Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240), İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) ve Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Standartlarının yaygın olarak ihlal edildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Inspection Of Audit Firms: Comparison Of Countries’ Public Oversight Authorities’ Findings In Inspection Reports In Terms Of Violated Auditing Standards
2021
Yazar:  
Özet:

Following the process that erupted with Enron and shaped with Sarbanes-Oxley Act (SOX), public oversight authotiries were established in many countries, especially in the USA. In this study, the inspection reports of public oversight authorities from 9 countries that are members of The International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) were examined in terms of violated auditing standards. As a result, Audit Documentation (TSA 230) , The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements (TSA 240), Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Enviroment (TSA 315) and Audit Evidence (TSA 500) Standards were found to be most widely violated standards.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 480
Atıf : 1.718
2023 Impact/Etki : 0.248
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi