User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 106
 Downloands 53
Orta Öğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Saldırganlık Tutumlarının Araştırılması
2018
Journal:  
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin saldırganlık tutumlarını araştırmaktır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Malatya ve Kahramanmaraş il merkezlerinde bulunan; yaşları 14 ile 18 arasında toplam 1409 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile İpek İlter (Kiper) tarafından geliştirilen Saldırganlık Envanteri kullanılmıştır. Araştırma grubunun saldırganlık alt boyutlarından atılganlık puan ortalamaları arasında 15 ve 16 yaş grubundan kaynaklanan farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, cinsiyet değişkenine göre atılganlık puan ortalamaları hariç diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, üniversite ve lisans üzeri eğitime sahip olan annelerin çocukları daha atılgan olduğu, 0-6 yaş aralığında bakıcı tarafından büyütülen çocukların saldırganlık alt boyutlarından atılganlık boyutu hariç diğer alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, araştırma grubunun spor yapma değişkenine göre saldırganlık alt boyutlarında istatistiksel olarak spor yapanların, atılganlık alt boyutunda anlamlı fark olduğu, okul türü değişkenine göre saldırganlık alt boyutlarından edilgen saldırganlık boyutu hariç diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Yapılan testte farkın yıkıcı saldırganlık boyutunda özel okul öğrencilerinden, atılganlık boyutunda Anadolu lisesi öğrencilerinden, genel saldırganlık düzeyi ise özel okul öğrencilerinden kaynaklı olduğu belirlenmiştir.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Field :   Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 217
Cite : 2.008
2022 Impact : 0.279
Quarter
Basic Field of Social, Humanities and Administrative Sciences
Q2
197/509

Basic Field of Law
Q2
16/57

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi