Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 106
 İndirme 52
Orta Öğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Saldırganlık Tutumlarının Araştırılması
2018
Dergi:  
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin saldırganlık tutumlarını araştırmaktır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Malatya ve Kahramanmaraş il merkezlerinde bulunan; yaşları 14 ile 18 arasında toplam 1409 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile İpek İlter (Kiper) tarafından geliştirilen Saldırganlık Envanteri kullanılmıştır. Araştırma grubunun saldırganlık alt boyutlarından atılganlık puan ortalamaları arasında 15 ve 16 yaş grubundan kaynaklanan farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, cinsiyet değişkenine göre atılganlık puan ortalamaları hariç diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, üniversite ve lisans üzeri eğitime sahip olan annelerin çocukları daha atılgan olduğu, 0-6 yaş aralığında bakıcı tarafından büyütülen çocukların saldırganlık alt boyutlarından atılganlık boyutu hariç diğer alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, araştırma grubunun spor yapma değişkenine göre saldırganlık alt boyutlarında istatistiksel olarak spor yapanların, atılganlık alt boyutunda anlamlı fark olduğu, okul türü değişkenine göre saldırganlık alt boyutlarından edilgen saldırganlık boyutu hariç diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Yapılan testte farkın yıkıcı saldırganlık boyutunda özel okul öğrencilerinden, atılganlık boyutunda Anadolu lisesi öğrencilerinden, genel saldırganlık düzeyi ise özel okul öğrencilerinden kaynaklı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler