Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 168
 İndirme 60
Dil Öğrenme Stratejilerine Göre İngilizce Öz Yeterlik İnancı ve İngilizce Akademik Başarıları
2019
Dergi:  
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

ÖZ: Bu araştırmanın amacı, farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin dil öğrenme stratejileri, İngilizce öz yeterlik algıları ve İngilizce akademik başarılarının incelenmesidir. Araştırmaya, 2017-2018 eğitim döneminde İzmir ili Buca ilçesinde bulunan 5 farklı lise türünde öğrenim gören 884 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri ve İngilizce Öz Yeterlik Ölçeği veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin İngilizce akademik başarıları olarak İngilizce sınavlarının dönem sonu not ortalamaları dikkate alınmıştır. Katılımcıların aldıkları puanların analizinde hangi testlerin kullanılacağına karar vermek amacıyla ilk aşamada normallik testi yapılmıştır. Araştırmaya katılan kişi sayısı göz önüne alındığında, Kolmogorov-Smirnov normallik testinin kullanılması uygun bulunmuştur. İngilizce akademik başarı puan ortalamaları ve İngilizce öz yeterlik düzeylerinin, dil öğrenme stratejilerinin düşük orta ve yüksek olmasına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla MANOVA yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin İngilizce öz yeterlik ve İngilizce akademik başarılarının dil öğrenme stratejilerine göre anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Anahtar sözcükler: Dil öğrenme stratejileri, İngilizce öz yeterlik, akademik başarı.

Anahtar Kelimeler:

Belief In English Self-qualification and English Academic Success According To Language Learning Strategies
2019
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to study the language learning strategies of students studying at different high schools, the perceptions of English self-capacity and the academic achievements of English. The study included 884 students who studied in 5 different kinds of high school in İzmir or Buca district during the 2017-2018 educational period. In the research, language learning strategies have been used as inventory and the English language self-capacity scale data collection tools. The student's English language academic achievements are considered as the English language exam semester end score average. In the first phase, a normality test was conducted in order to determine which tests will be used in the analysis of the points that participants received. Given the number of people who participated in the study, the use of the Kolmogorov-Smirnov normality test was found appropriate. MANOVA was made in order to determine whether the English language academic achievement scores and the English language self-capacity levels significantly vary from the low average and the high language learning strategies. The study found that students' English self-competence and English academic achievements differ significantly according to language learning strategies. Keywords: language learning strategies, English self-quality, academic success.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 179
Atıf : 767
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini