Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 9
 İndirme 2
Sosyal Bilgiler Dersinde Teknoloji Destekli Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi: Meta-analiz Çalışması
2023
Dergi:  
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada sosyal bilgiler dersinde teknoloji destekli öğretimin akademik başarı üzerindeki genel etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında YÖK Tez Merkezinde taranan ve deneysel modelde gerçekleştirilen 55 yüksek lisans ve doktora tezi meta analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Meta analiz yöntemiyle her bir çalışmanın bağımsız ve birleştirilmiş etki büyükleri incelenmiştir. Etki büyüklüğünün belirlenebilmesi için Cohen’nin g etki değeri ölçüt alınmıştır. İlgili çalışmalar öncelikle yayın yanlılığı ve homojenlik açısından test edilmiştir. Çalışmaların yayın yanlılığı göstermediği ve heterojen dağıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda meta analiz rastgele etkiler modeline göre gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre analize dâhil edilen çalışmaların her birinin bağımsız olarak akademik başarı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Meta analizle bütünleştirilen çalışmaların genel etki büyüklüğü ise 0.990 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda sosyal bilgiler dersinde teknoloji destekli öğretimin akademik başarı üzerinde geniş ölçüde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of Technology-backed Teaching On Students’ Academic Achievements In The Social Information Course: Meta-analysis Transformation
2023
Yazar:  
Özet:

This study aims to determine the overall impact of technology-backed teaching on academic success in the social information course. In this context, the 55 master’s and doctor’s thesis examined and conducted in the experimental model at the YÖK Thesis Center was analyzed using the meta-analysis method. The meta analysis method examined the independent and combined impact sizes of each study. Cohen’s g effect value is measured to determine the size of the effect. Interested studies were first tested in terms of broadcast error and homogenity. Studies have found that the publication has not shown errors and that it is heterogeneously distributed. In this context, meta analysis is carried out according to the random effects model. According to the findings obtained, each of the studies included in the analysis has an independent positive impact on academic success. The overall impact size of the studies integrated with the meta analysis is calculated at 0.990. In this regard, the social information course has come to the conclusion that technology-backed teaching has a broadly positive impact on academic success.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.444
Atıf : 7.584
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini