Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 110
 İndirme 39
Yabanci Dil Olarak Turkcenin Ogretiminde Dijital Platformlarin Kullanilmasina Yonelik Ogretmenlerin Gorusleri
2019
Dergi:  
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten eğitmenlerin dijital platformlara ilişkin düşüncelerinin belirlenerek gelecekte yapılacak dijital materyallere ışık tutmasına katkı sağlamaktır. Bu araştırmada nitel bir araştırma tekniği olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri “Katılımcı Bilgi Anketi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” aracılığıyla yabancılara Türkçe öğreten 20 uzman tarafından elde edilmiştir. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada yer alan 7 soruya verilen cevaplar kodlanarak belirli başlıklar altında incelenmiş ve değerlendirmeler, araştırmanın sonuç ve öneriler kısmında belirtilmiştir. Çalışma neticesinde öğretmenlerin %75’inin dijital platformları yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi amacıyla kullandığı tespit edilmiştir. Dijital platformları kullanmayan öğretmenler ise sınıfların fizikî şartlarını bu duruma neden olarak göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde dijital platformların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 4 temel becerinin geliştirilmesine katkı sağladığı söylenebilir. Öğretmenlerin daha çok web tabanlı uygulamaları kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmenlerin bu alanda en çok tercih ettikleri platformların, Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Öğretim portali ile EBA (Eğitim Bilişim Ağı) olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin EBA’daki içeriklerden en çok videoları yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla kullandıkları ve genellikle A1 ve A2 seviyesindeki öğrencileri için EBA’dan yararlandıkları gözlemlenmiştir. EBA portalinde yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili video, oyun ve etkileşimli içeriklerin yer almasının ve halihazırda EBA’da yabancılara Türkçe öğretimi için kullanılabilecek içeriklerin tanıtımının yapılmasının faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Null
2019
Yazar:  
The Views Of The Teachers On Using Digital Platforms To Teach Turkish As A Foreign Language
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to determine the opinions of teachers teaching Turkish to foreigners about the use of digital platforms and with the opinions of the teachers to contribute enlightening design of new digital materials in this field. In this research, content analysis method which is one of the qualitative research method was used. The data of the research were obtained by 20 experts teaching Turkish to foreigners through “Participant Information Questionnaire” and “Semi-Structured Interview Form”. The data were obtained by answering semi-structured interview questions. Qualitative research methods were used in the analysis of the data. The answers given to the 7 questions in the study were coded and examined under certain headings and the evaluations are stated in the results and recommendations part of the research. As a result of this study, it has been seen that 75% of the teachers have been using digital platforms for teaching Turkish as a foreign language. Teacher who do not use digital platform have stated the reason of it as physical conditions of the classsrooms. According to the findings of the research, it could be said that digital platforms helps to improve four basic skills in teaching Turkish as a foreign language. It has been seen that most of teachers prefer to web based applicaitons. It was determined that the most preferred platforms of the teachers in this field are EBA (Educational Information Network) with Learn Turkish Portal of Yunus Emre Enstitüsü. It has been observed that teachers mostly use videos from EBA for teaching Turkish to foreigners and generally use EBA for the studenst who are in A1 and A2 levels. It has been concluded that it would be beneficial to include videos, games and interactive contents about teaching Turkish to foreigners and advertising the e-contents which are already in EBA designed for teaching Turkish as a foreign language on EBA portal.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 526
Atıf : 2.138
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini