Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 53
 İndirme 6
Hititlerde Dinsel Törenler, Bayramlar ve Festivaller
2021
Dergi:  
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences
Yazar:  
Özet:

Anadolu, tarihin çeşitli dönemlerinde, birçok kültüre ve uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Anadolu’nun zengin kültürel mirası içerisinde önemli bir yere sahip olan Hitit Kültürü ile ilgili bilgilere ise, çeşitli arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan arkeolojik ve filolojik buluntulardan sahip olmak mümkündür. Anadolu’da Hitit Dönemi’ne tarihlendirilen çeşitli yerleşimlerde yürütülen kazı çalışmaları sayesinde, Hitit toplumlarının siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, mimarisi, sanatı ve dinsel inanış sistemleri hakkında önemli bilgilere sahip olmak mümkündür. Tarihin çeşitli dönemlerinde olduğu gibi, coğrafi olarak birbirine yakın olan toplumların, gerek siyasi, gerek sosyo-kültürel ve gerekse ticari ilişkiler sonucunda kültürel açıdan bir etkileşime girdiği anlaşılmaktadır. Sözkonusu kültürel etkileşimin izlerine Hitit toplumlarında da rastlamak mümkündür. Anadolu’da çeşitli arkeolojik yerleşimlerde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan buluntular ışığında, Hitit toplumlarının çok tanrılı bir dinsel inanış sistemine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Hitit dinsel anlayış sisteminin şekillenmesinde, Mezopotamya ve Anadolu dinsel inanışlarının çok büyük bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu’nun çeşitli yerleşimlerinde yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkartılan buluntular, Hitit toplumlarının dinsel inanışları hakkında önemli bilgiler ortaya koymaktadır. Anadolu’nun çeşitli yerleşimlerinde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, Hitit toplumlarının, tanrılarına verdikleri değeri ve önemi ortaya koyan çeşitli kutsal alanlar ve tapınaklar açığa çıkartılmıştır. Hitit dinsel inanışları içerisinde, özellikle tanrıların memnun edilmesi amacıyla düzenlenmiş olduğu düşünülen çeşitli dinsel törenler, bayramlar ve festivallerin varlığına ilişkin bilgilere, Anadolu’nun çeşitli yerleşimlerinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan arkeolojik ve filolojik buluntular sayesinde ulaşmak mümkündür. Çalışma kapsamında Hitit toplumları açısından önemli bir yere sahip olan dinsel törenler, bayramlar ve festivaller değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Festivals, Festivals and Festivals In The Hits
2021
Yazar:  
Özet:

Anatolia has hosted many cultures and civilizations in various periods of history. Information about the Hithic culture, which has an important place in the rich cultural heritage of Anadolu, is possible to have archaeological and philological findings discovered as a result of various archaeological excavations. Through the excavation work carried out in various settlements in Anatolia dated the Hittite Period, it is possible to have important information about the political and socio-cultural structure, architecture, art and religious beliefs systems of Hittite communities. As in the various periods of history, it is clear that societies that are geographically close to each other, as a result of political, socio-cultural and, if necessary, commercial relationships, entered into a cultural interaction. It is also possible to find the traces of cultural interaction in the Hittite communities. In the light of the findings revealed as a result of the excavations conducted in various archaeological settlements in Anatolia, it is clear that the Hittites have a very divine religious system of belief. In the formation of the Hith religious understanding system, it is clear that the religious beliefs of Mesopotamia and Anatolia have a great impact. The findings revealed as a result of archaeological studies conducted in the various settlements of Anatolia, reveal important information about the religious beliefs of the Hithit communities. As a result of the excavation work in the various settlements of Anadolu, various holy spaces and temples that reveal the value and importance of the Hithic communities to their gods have been revealed. In the Hith religious beliefs, it is possible to obtain information about the presence of various religious ceremonies, holidays and festivals, which are considered to be organized in order to satisfy the gods, thanks to the archaeological and philological findings revealed in the excavations conducted in the various settlements of Anadolu. In the framework of the study, religious ceremonies, holidays and festivals that have an important place for the Hittite communities will be attempted to be evaluated.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 942
Atıf : 164
2022 Impact/Etki : 0.034
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
492/509

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences