Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 45
 İndirme 14
Konya Ovası Neolitik Kültürleri
2020
Dergi:  
Journal Of Academic Social Resources
Yazar:  
Özet:

Anadolu, tarihin çeşitli dönemlerinde olduğu gibi, Neolitik Dönem’de de tarihi ve kültürel zenginlikler bakımından önemli bir yere sahiptir. Anadolu’nun çeşitli yerleşimlerinde yapılan arkeolojik kazılar sayesinde sözkonusu dönemin toplumlarının, sosyo-kültürel yapısı, dini inanışları ve sanat anlayışları hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Anadolu’da, Neolitik Dönem’e ilişkin arkeolojik bulgulara, geniş bir coğrafi alanda rastlamak mümkündür. Orta Anadolu’da Neolitik Dönem’e tarihlendirilen önemli arkeolojik yerleşimler arasında, Konya Ovası’nda yer alan yerleşimler gelmektedir. Sözkonusu yerleşimler, Konya Ovası Neolitik Dönem Kültürleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Çalışma kapsamında, Konya Ovası Neolitik Kültürleri arasında önemli bir yere sahip olan Çatalhöyük ve Can Hasan yerleşimlerinde arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen çeşitli buluntular ışığında, Neolitik Dönem toplumlarının yaşam tarzı, sosyo-kültürel yapısı, dinsel inanışları ve sanat anlayışları ile ilgili karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Çalışma kapsamında, Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşayan Neolitik Dönem toplumları ile Konya Ovası Neolitik Dönem toplumları arasında ortaya çıkan birtakım kültürel benzerlikler ve kültürel farklar değerlendirilmeye çalışılacaktır. Anadolu’da Neolitik Dönem’de farklı coğrafi bölgeler ile kurulan ticari ve sosyo-kültürel ilişkiler sonucunda ortaya çıkan kültürel etkileşimler de çalışma kapsamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

The Neolithic Cultures Of Konya Ovas
2020
Yazar:  
Özet:

Anatolia, as in the various periods of history, also has an important place in the Neolithic era in terms of historical and cultural wealth. Thanks to the archaeological excavations in the various settlements of Anadolu, it is possible to learn about the sociocultural structure, religious beliefs and art concepts of the respective period's communities. In Anatolia, archaeological findings related to the Neolithic Period can be found in a wide geographical area. Among the important archaeological settlements dated to the Neolithic Period in Central Anatolia are the settlements located in the Konya Ovası. These settlements provide important information about the Neolithic Period of the Konya Ovası Cultures. In the framework of the study, in light of the various findings addressed as a result of archaeological excavations in the settlements of Catalhöyük and Can Hasan, which have an important place among the Neolithic Cultures of Konya Ovası, a comparative assessment of the lifestyle, social and cultural structure, religious beliefs and art concepts of the Neolithic Period societies will be attempted. In the framework of the study, a number of cultural similarities and cultural differences arising between the Neolithic Period societies living in different regions of Anadolu and the Neolithic Period societies of Konya Ovası will be tried to assess. The cultural interactions that arise as a result of commercial and socio-cultural relations established with different geographical regions in the Neolithic Period in Anadolu will also be tried to be assessed within the framework of the study.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Journal Of Academic Social Resources

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 648
Atıf : 32
2022 Impact/Etki : 0.032
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
495/509

Journal Of Academic Social Resources