Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 99
 İndirme 52
Futbolcuların Isınmada Uyguladıkları Farklı Germe Yöntemlerinin Dikey Sıçrama, Sürat ve Çeviklik Performansına Akut Etkisi
2019
Dergi:  
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı futbolcuların ısınmada uygulandıkları farklı germe yöntemlerinin dikey sıçrama, sürat ve çeviklik performansı üzerinde etkilerini incelemektir. Araştırmaya yirmi altı amatör erkek futbolcu (yaş 21,88±2,18 yıl, boy 175,15±6,23 cm, vücut ağırlığı 72,78±7,64 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Farklı germe yöntemlerinin performans üzerinde etkilerini karşılaştırmak için katılımcılar gün aşırı olarak 4 farklı germe içerikli ısınma protokolü uygulamış ve üzerine dikey sıçrama, sürat ve çeviklik performans testlerine katılmıştır. Isınma protokolü sadece germe bölümünde (germesiz, statik germe, dinamik germe ve kombine germe) farklılık göstermiştir. Protokol, 10 dakika genel kardiyovasküler aktivite (jogging), 10-12 dakika germe bölümü ve 3-4 dakika pasif dinleme şeklinde oluşturulmuştur. Farklı yöntemlerin performans üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için dikey sıçrama, 20m sürat, 20m toplu sürat ve İllinois çeviklik test protokolleri kullanılmıştır. Tekrarlanan ölçümler arasında farkların tespit edilmesi için Tekrarlı Ölçümlerde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Tüm analizler p<0.05 anlamlılık düzeyinde işlenmiştir. Dört farklı germe içerikli ısınma sonrası katılımcıların Tekrarlanan Dikey Sıçrama testi (F= 1.307, p = 0.28), 20m Sürat testi (F= 0.160, p = 0.88), 20m Toplu Sürat Testi (F= 2.853, p = 0.06) ve Illinios Çeviklik Testi (F= 2.241, p = 0.11) ölçümlerine gösterdikleri performans sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Çalışmamızın sonuçları incelendiğinde; amatör futbolcuların ısınma sırasında 10-12 dk süresince uyguladıkları germe aktivitelerinin, kısa süren yüksek şiddetli performansları üzerinde akut etkisinin olmadığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler