Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 47
 İndirme 17
11-12 Yaş Futbolculara Uygulanan Farklı Dinamik Isınmaların Bazı Performans Parametreleri Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi
2020
Dergi:  
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Araştırmada, 11-12 yaş grubu futbolculara uygulanan farklı dinamik ısınma protokollerinin performans parametresi olarak nitelendirilebilen dikey sıçrama, 30m sprint ve Illinois çeviklik testlerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Kocaeli ilinde bulunan 1937 seka spor kulübünün, futbol okulunda aktif bir şekilde antrenmanlara katılan gönüllü 19 erkek(yaş:11,52±0,51 yıl), (boy:145,21±6,22 cm), (ağırlık:44,90±36,12 kg) katılmıştır. Futbolculara birbirini izlemeyen ayrı günlerde 2 farklı ısınma protokolü uygulanmıştır. Isınma protokolleri, akut olarak iki ayrı protokol şeklinde, sadece 5 dakika koşu ve ardından dinamik ısınma egzersizlerinden oluşan Protokol A(PA) ve 5 dakika koşu ardından yin-yoga statik germe egzersizleri+dinamik ısınma egzersizlerini içeren Protokol B(PB)’den oluşmaktadır. Futbolculara her ısınma protokolünden sonra dikey sıçrama, 30m sürat ve illinois çeviklik testlerini uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Bu çalışmada, PA uygulanan futbolcuların dikey sıçrama test sonuçları(32,32 ± 5,96 cm) ile PB uygulanan futbolcuların dikey sıçrama test sonuçları(30,68 ± 5,96 cm) arasında PA‘de artış yönünde anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0,05). Her iki protokol grubunun, Illinois çeviklik testi ve 30m sprint testi sonuçları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır(p>0,05). Sonuç olarak dinamik ısınma öncesi yapılan yin-yoga germe egzersizlerinin(PB) dikey sıçrama performansını düşürdüğü, sadece dinamik ısınmanın(PA) dikey sıçrama performansına akut dönemde daha etkili olduğu, 30m sprint performansında ve illinois çeviklik testinde ise iki ısınma protokolü arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak bu yaştaki çocuklara belirlenen amaç doğrultusunda ve kişi bazında ısınma protokollerinin oluşturulması ve bu protokollerde akut dönemde yin-yoga türü statik germe egzersizlerine yer verilmemesi daha doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Review Of The Acute Effects Of Different Dynamic Heating Applied To Footballers Aged 11-12 On Certain Performance Parameters
2020
Yazar:  
Özet:

The study was aimed at investigating the effects of the various dynamic heating protocols applied to footballers aged 11-12 as performance parameters on the vertical jumping, 30m sprint and Illinois elasticity tests. The study included 19 volunteer men (age: 11,52±0,51 years), (boy: 145,21±6,22 cm), (weight: 44,90±36,12 kg), who participated actively in training in the football school of the 1937 Seka sports club in Kocaeli. Two different heating protocols have been applied in separate days that do not follow each other for footballers. The heating protocols are formed in acute two separate protocols, consisting of only 5 minutes of running and then dynamic heating exercises, and 5 minutes of running and then Yin-Yoga static stretching exercises + dynamic heating exercises. After each heating protocol, footballers were subjected to vertical jumping, 30m speed and Illinois elasticity tests. The analysis of the data was used by the SPSS 22.0 program. In this study, there was a significant difference in the direction of increase in PA between the vertical jumping test results (32.32 ± 5.96 cm) and the vertical jumping test results (30.68 ± 5.96 cm) of the footballers applied PA (p<0.05). There was no statistically significant difference between the two protocol groups, the Illinois elasticity test and the 30m sprint test results (p>0,05). As a result, it was found that pre-dynamic heating yin-yoga treating exercises (PBs) reduced the vertical jumping performance, that only dynamic heating (PAs) was more effective on the vertical jumping performance in the acute period, and that there was no significant difference between the two heating protocols in the 30m sprint performance and the Illinois flexibility test. Accordingly, it would be more appropriate for children of this age to create heating protocols in accordance with the objective and on the basis of the person and not to include static thinning exercises of the type of yin-yoga in the acute period in these protocols.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler