Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 19
 İndirme 6
Futbolcu Çocuklarda Farklı Isınma Protokollerinin Sürat ve Dikey Sıçrama Performansına Etkisinin İncelenmesi
2021
Dergi:  
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı çocuklarda dinamik ve statik ısınma egzersizlerinin sürat ve dikey sıçrama performansları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya lisanslı olarak futbol oynayan yaşları 11.77±.429 yıl; boy uzunlukları 145.27±7.382 cm; ve vücut ağırlıkları 36.00±5.050 kg olan 22 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara 48 saat arayla üç farklı ısınma protokolü uygulanmıştır. Isınma protokolü dinamik egzersizler (Metot A), statik egzersizler (Metot B) ve ısınma koşusu (jogging) (Metot C) olarak dizayn edilmiştir. Her ısınma protokolü sonrasında katılımcıların 30m sürat ve dikey sıçrama ölçümleri alınmıştır. İstatistiksel analizlerde SPSS 24 paket programı kullanılmıştır. Isınma metotlarının 30m sürat ve dikey sıçrama değerleri üzerindeki etkisi iki yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Anlamlı olan ilişkilerde Post Hoc karşılaştırmalara Tukey HSD ile devam edilmiş ve anlamlılık derecesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, dinamik ısınmaların sürat ve dikey sıçrama performanslarında anlamlı artışa neden olduğu, statik germe modeli ve sadece koşudan (jogging) oluşan ısınmaların ise, performansa anlamlı etkisinin olmadığı ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Null
2021
Yazar:  
0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 197
Atıf : 474
2022 Impact/Etki : 0.26
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
129/232

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi