Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 8
 İndirme 5
İlkokul ve Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Kök Değerler Açısından İncelenmesi
2023
Dergi:  
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma, matematik ders kitaplarının öğretim programında yer alan kök değerler bakımından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokullarda okutulan 8 adet matematik ders kitabı kök değerler bakımından incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen ders kitapları araştırmacılar tarafından ön okumaya tabi tutulmuş ve değer ifadesi barındırdığı düşünülen ifadeler belirlenmiştir. Çalışmada, ilkokul matematik ders kitaplarında kök değerlerin sayısının sınıf seviyesi yükseldikçe azaldığı görülmüştür. İlkokul ders kitaplarında en fazla sorumluluk değerine, en az dürüstlük değerine yer verilmiştir. Ortaokul matematik ders kitaplarında da kök değerlerin sayısı sınıf seviyesi yükseldikçe (6. Sınıf hariç) azalmaktadır. Ortaokul ders kitaplarında en fazla bulunan değer sorumluluk ve yardımseverlik değerleri iken; en az bulunan değer saygı değeridir. Bu sonuçlara göre ilkokul ve ortaokul matematik ders kitaplarında daha fazla sayıda ve çeşitte değer ifadesine yer verilmesi ve bu değerlerin sınıf seviyelerine ve değerlere göre eşit oranlarda dağılım göstererek ders kitaplarının hazırlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Examination Of Primary and Secondary School Mathematics Textbooks In Terms Of Root Values
2023
Yazar:  
Özet:

This study was conducted to examine mathematics textbooks in terms of the root values in the curriculum. For this purpose, 8 mathematics textbooks taught in primary and secondary schools in the 2022-2023 academic year were examined regarding root values. Document analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the study. The identified textbooks were subjected to first-read by the researchers, and the expressions thought to contain value statements were identified. The study observed that the number of root values in elementary school mathematics textbooks decreased as the grade level increased. In primary school textbooks, the value of responsibility is the most common, and the value of honesty is the least common. In middle school mathematics textbooks, root values decrease as the grade level increases (except sixth grade). While responsibility and benevolence are the most common values in middle school textbooks, respect is the least common. According to these results, it is recommended that primary and secondary school mathematics textbooks should include a greater number and variety of value statements and that textbooks should be prepared with an equal distribution of these values according to grade levels and values.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 502
Atıf : 5.148
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini