Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 80
 İndirme 30
Temel Tepki Öğretimi’nin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sözel İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Etkililiği
2021
Dergi:  
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Araştırmaların Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların sözel iletişim becerilerinde sınırlılıklar yaşadıklarını ortaya koyması, bu becerilerin gelişimini destekleyecek müdahaleleri önemli kılmaktadır. Bu bağlamda, tek denekli desenlerden denekler arası çoklu başlama modelinin kullanıldığı araştırmada, OSB olan çocuklarda sosyal iletişim becerilerinin desteklenmesi için geliştirilmiş olan Temel Tepki Öğretimi’nin (TTÖ), OSB olan ve sözel iletişim becerisi olmayan üç çocuğa bu becerinin kazandırılmasındaki etkililiği incelenmiştir. Verilerin görsel analiz yoluyla değerlendirildiği çalışmada, araştırma sonuçları TTÖ’nün katılımcıların sözel iletişim becerisinde artış sağladığını ortaya koyarken, becerinin ediniminde katılımcılar arasında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Effects Of Basic Reaction Teaching In Providing Verbal Communication Skills To Children With Autism Spectrum Disorder
2021
Yazar:  
Özet:

The research shows that children with autism spectrum disorder (OSB) experience limits in their verbal communication skills, making important interventions to support the development of these skills. In this context, the study using the multi-start model between subjects from single-dimensional patterns examined the effectiveness of the Basic Reaction Teaching, which was developed to support social communication skills in children with OSB, in giving this skill to three children with OSB and without verbal communication skills. In the study that assessed the data through visual analysis, the research results showed that the TSO improved the participant’s verbal communication skills, while there were significant differences between the participants in the acquisition of the skills.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 458
Atıf : 1.767
2022 Impact/Etki : 0.44
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
77/232

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi