Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 80
 İndirme 33
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2020
Dergi:  
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dört dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmaya yönelik kaygılarını ölçmeyi hedefleyen bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Ölçeğin oluşturulması amacıyla ulusal ve uluslararası alan taraması yapılmış ve 94 maddeden oluşan kaygı ölçeği oluşturulmuştur. Ölçeğin görünüş geçerliğini belirlemek için ölçek yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışan 2 okutman ve 3 öğretim üyesinin uzman görüşleri alınarak sorularda değişiklikler yapılmıştır. Uzman görüşüne göre son formun geçerliği %92,76 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin denemesi İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi öğrencileri ve sosyal medyadan ulaşılan toplam 123 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin dinleme kaygısı, yazma kaygısı, konuşma kaygısı ve okuma kaygısı olmak üzere 4 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin iç geçerliğe sahip olduğu kanıtlanmıştır. Cronbach Alfa (α) güvenirlik katsayısı birinci alt boyut için 0,95, ikinci alt boyut için 0,92, üçüncü alt boyut için 0,90, dördüncü alt boyut için 0,91 ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaygı Ölçeği için 0,96 olarak hesaplanmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kaygı ölçeğinin dil öğretimindeki tüm becerilere yönelik kaygıyı ölçebilecek düzeyde, geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The scale of English as a foreign language: validity and reliability study
2020
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to develop a measurement tool aimed at measuring the concerns about listening, speaking, reading and writing, which are the four-language skills of students who learn Turkish as a foreign language. For the purpose of creating the scale, a national and international scan was carried out and a concern scale consisting of 94 articles was created. To determine the appearance validity of the scale, two teachers and three teachers who work in the field of Turkish teaching as a scale foreign language have taken the expert opinions of the questions. According to the expert opinion, the validity of the last form is estimated at 92.76%. The test of the scale was applied on the total of 123 students obtained from the Istanbul University Language Center and social media. The analysis found that the scale was made up of 4 subdimensions, including listening anxiety, writing anxiety, speech anxiety and reading anxiety. It is proven that the measure has internal validity. The Cronbach Alfa (α) reliability ratio is calculated as 0.95 for the first subdimensional, 0.92 for the second subdimensional, 0.90 for the third subdimensional, 0.91 for the fourth subdimensional and 0.96 for the concern scale in English as a foreign language. As a foreign language, the scale of anxiety in Turkish teaching has been found to be used as a valid and reliable data collection tool at a level that can measure anxiety towards all skills in language teaching.

Anahtar Kelimeler:

Anxiety Scale In Learning Turkish As A Foreign Language: Validity and Reliability Study
2020
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to develop a measurement tool that aims to measure the anxiety of students learning Turkish as a foreign language, which is four skills, listening, speaking, reading, and writing. In order to establish the scale, a national and international field survey was conducted and an anxiety scale consisting of 94 items was created. In order to determine the validity of the scale, the scale was changed by taking expert opinions by 2 lecturers teaching Turkish to foreigners and 3 academics working in teaching Turkish to foreigners. According to the expert opinions, the validity of the final form was calculated as 92.76%. The experiment of the scale was conducted on 123 students reached from social media and the Language Center at Istanbul University, Turkey. As a result of the analyses, it was determined that the scale consists of 4 sub-dimensions: listening anxiety, writing anxiety, speaking anxiety, and reading anxiety. The scale has been proved to have internal validity. It was calculated as 0.95 for the first sub-dimension, 0.92 for the second sub-dimension, 0.90 for the third sub-dimension, 0.91 for the fourth sub-dimension; Cronbach's Alpha (α) reliability coefficient was calculated as 0.96. for the Anxiety Scale in Teaching Turkish as a Foreign Language. It has been determined that the anxiety scale in Turkish teaching as a foreign language can be used as a valid and reliable data collection tool to measure all skills.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 129
Atıf : 424
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi