Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 12
 Görüntüleme 279
 İndirme 91
Yurt Dışında Yaşayan İki Dilli Çocuklar İçin Hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Kitabına Eleştirel Bir Bakış
2015
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Ana dili eğitimi özellikle yurt dışında yaşayan iki dilli çocuklar için kültürel değerlerini edinmeleri bakımından oldukça önemlidir. Bu bakımdan ana dili eğitiminde kullanılacak öğretim programlarının ve ders kitaplarının niteliklerinin zengin ve yeterli içerikte düzenlenmesi gerekir. Yurt dışındaki çocuklar için tasarlanan ders kitapları dil ve anlatım bakımından doğru, içerik bakımından metin dil bilimsel ilkelere uygun, görsellerinde içerikle uyumlu olması gerekir. Bu araştırmada Avrupa yaşayan ana dili Türkçe olan çocuklar için hazırlanan ders kitabı incelenmektedir. Araştırmanın amacı Ders kitaplarında yer alan metinler tutarlılık, görsellik, dil ve anlatım özellikleri bakımından değerlendirilmektedir. Araştırma, nitel bir araştırma olup doküman incelemesi yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi olarak MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 02.09.2010 tarih ve 121 sayılı kararıyla 2010 yılından itibaren yurt dışında okutulmak üzere (İngiltere, Belçika, Almanya…) hazırlanmış olan İlköğretim 6 ve 7. Sınıflar Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Ders Öğretim Materyali doküman olarak kabul edilmiştir. Metinler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Metinlerde Bulunması Gereken kriterler çerçevesinde analiz edilip değerlendirilmiştir. Ders kitabının analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Ders kitabında seçilen örneklemi olarak seçilen birkaç metinde tutarlık, dil ve anlatım özellikleri, görsel içerik uyumu gibi durumlar betimlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yurt dışında Türkçe ve Türk kültürünün öğretimine yönelik olarak hazırlanan ders kitaplarının metinlerinde tutarlılık ve bilgilendiricilik özellikleri bakımından sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten ders kitaplarında dil ve anlatım bakımından hatalar olduğu, görsellerle içerik uyumunda sorunlar olduğu tespiti yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 11.913
Atıf : 44.880
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini