Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 80
 İndirme 38
Bursa Tophane Seramikleri
2017
Dergi:  
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Hisar Bölgesi, geçmiş dönemlerde önemli bir yerleşim yeri olarak bilinmesine rağmen,  yıllardır süre gelen yapılaşmaya maruz kalması nedeniyle oldukça tahrip edilmiştir. Değişik zaman dilimlerinde Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazıları yapılmış ve bazı arkeolojik buluntular tespit edilmiştir. Ancak ilk defa bu kapsam dâhilinde 2015 yılında yapılan Bursa Osmangazi Belediyesinin desteği ile bölgede arkeopark yapılmak üzere Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında, Uludağ Üniversitesi, Arkeoloji Bölümünün katkılarıyla sistemli alan kazıları gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarında Erken Hellenistik dönemden –Geç Osmanlı dönemine kadar yoğun miktarda seramik, lüle, sikke, cam, kemik, bronz ve demirden yapılmış objeler bulunmuştur. İçerisinde Klasik ve Hellenistik dönemlere ait tabak/kase, günlük kullanım kapları, Hellenistik döneme ait olabilecek Kos Amphoraları, kandil, pişmiş toprak figürin, ağırlık ve ağırşaklar vb. buluntu grubu oluşturmaktadır. Bu makalede Hisararkeopark kazılarında açmalarda bulunan seramik buluntuları seviyeler doğrultusunda incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:

The Stock Exchanges
2017
Yazar:  
Özet:

Although the Hisar area was known as an important settlement in the past periods, it has been greatly destroyed due to its years of exposure to structuring. In different periods of time, the excavations were carried out by the Bursa Archaeological Museum Directorate and some archaeological findings were identified. But for the first time within this scope in 2015 with the support of the Municipality of Bursa Osmangazi in the region, the head of the Bursa Museum Directorate, with the contribution of the University of Uludağ, the Department of Archaeology, systemic field excavations were carried out. In the mining studies, from the Early Hellenistic period to the Late Ottoman period, large amounts of ceramics, rubber, silk, glass, bone, bronze and iron were found. It contains tables/cases of the Classical and Hellenistic periods, daily use containers, Kos Amphorates that may belong to the Hellenistic period, candles, cooked soil figures, weight and weights, etc. It is a buluntu group. In this article, the ceramic findings found in the Hisarkeopark caves are studied according to levels.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 589
Atıf : 1.800
2022 Impact/Etki : 0.085
Quarter
Filoloji Temel Alanı
Q3
65/86

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Q4
92/122

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
422/509

Hukuk Temel Alanı
Q4
51/57

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q4
207/232

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q4
76/92

İlahiyat Temel Alanı
Q4
88/102

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi