Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 23
 İndirme 15
Tophane Konferansı “doğu Rumeli'ye Veda”
2011
Dergi:  
Tarih Dergisi
Yazar:  
Özet:

Rus Çarlığı'nın çeyrek yüzyıllık Panslavizm politikası, Ayastefanos'ta zirve yapar ve tüm Balkan ulusları bağımsızlığını kazanır. Bu siyasal rantı Rusya'ya kaptırmak istemeyen İngiltere, Ayastefanos'u Berlin'de masaya yatırır ve yalnızca Bulgaristan üzerinde değişiklik yapılır. Büyük Bulgaristan; Bulgaristan Prensliği, Doğu Rumeli Vilayeti ve Makedonya olarak üçe bölünür. Makedonya, problematiğinden dolayı, Osmanlı'ya geri verilmiştir. Ancak Doğu Rumeli Vilayeti, İngiltere'nin, çok sayıda Rus askerinin, geniş Bulgar toprağında bulunmasından çekinmesi yüzünden ortaya çıkmıştır. Zorlamalı bir yapılanma olan bu vilayet, yine İngiltere'nin desteği ile Bulgaristan'a katılacaktır. Bu birleşme; Osmanlı için Rumeli'nin kaybını, Avrupa siyaseti için Rusya-Avusturya dostluğunun bozulmasını ve İngiltere için de siyaset ustalığını göstermesi açısından, örnek bir olaydır. Anahtar kelimeler: Osmanlı, Rumeli, Berlin, Panslavizm, Bulgaristan.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Tarih Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 751
Atıf : 1.370
2022 Impact/Etki : 0.266
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
209/509

Tarih Dergisi