Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 54
 İndirme 21
Dönüşüm Geometrisi Öğretiminde 5e Öğrenme Modelinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Van Hiele Dönü-şüm Geometrisi Düşünme Düzeylerine Etkisi
2019
Dergi:  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, 7. Sınıf dönüşüm geometrisi öğretiminde, 5E modelinde gerçekleştirilen eylem araştırmasının, öğrencilerin Van Hiele dönüşüm geometrisi düşünme düzeylerinin gelişimine etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırma 7. Sınıf öğrencilerinden oluşan 28 kişilik bir sınıfla gerçekleştirilmiştir. Dönüşüm geometrisi konusu, 4 hafta süreyle, 5E modeline uygun hazırlanan eylem planlarına göre işlenmiştir. Uygulama öncesinde öğrencilere Van Hiele Dönüşüm Geometrisi Düşünme Düzeyleri Testi (VHDGDDT) uygulanmış, buna göre eylem planları oluşturulmuştur. Uygulama sürecinde 7. Sınıf öğretim programına uygun olarak eş şekiller, öteleme, yansıma ve ötelemeli-yansıma konularını içeren çalışma yaprakları hazırlanmış ve uygulanmıştır. Uygulama süreci sonunda öğrencilere, VHDGDDT uygulama sonrası testi olarak uygulanmıştır. VHDGDDT’nin öğrenci bazında uygulama öncesi ve uygulama sonrası düzey karşılaştırması yapılmıştır. Sonuçlar, dönüşüm geometrisi öğretiminde 5E modelinde gerçekleştirilen eylem planlarının, öğrencilerin Van Hiele dönüşüm geometrisi düşünme düzeylerini arttırdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:

Donusum Geometrisi Ogretiminde 5e Ogrenme Modelinin 7. Sinif Ogrencilerinin Van Hiele Donu-sum Geometrisi Dusunme Duzeylerine Etkisi
2019
Yazar:  
Özet:

In this work, 7. In the classroom conversion geometry teaching, the action research conducted in the 5E model aims to reveal the impact of students on the development of Van Hiele conversion geometry thinking levels. The research 7. The class was composed of 28 students. The subject of conversion geometry was processed for 4 weeks, according to the action plans prepared in accordance with the 5E model. Before the application, students were applied to the Van Hiele Conversion Geometry Thought Levels Test (VHDGDDT), according to which action plans were created. 7 in the application process. In accordance with the classroom curriculum, worksheets containing the subjects of equal forms, spelling, reflection and spelling-reflection have been prepared and applied. At the end of the application process, students were applied as a post-application test. VHDGDDT's student base has been compared with pre- and post-application levels. The results showed that the action plans implemented in the 5E model in the teaching of conversion geometry increased the students' level of thinking in Van Hiele conversion geometry.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 477
Atıf : 4.650
2022 Impact/Etki : 0.444
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
104/509

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi