Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 19
 İndirme 13
TAKIM DESTEKLİ BİREYSELLEŞTİRME TEKNİĞİNİN “VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM” ÜNİTESİNDEKİ BAŞARIYA, DERSE KARŞI TUTUMA VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ
2022
Dergi:  
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme modelinin tekniklerinden olan Takım Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin öğrencilerin Fen bilimleri dersindeki 5. sınıfında yer alan yer alan “Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki başarılarına, derse karşı tutumlarına, mantıksal düşünme becerilerine ve kalıcılığa etkisini incelemektir. Çalışma grubunu Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 50 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesini içeren “Akademik Başarı Testi”, “Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Tutum Ölçeği” ve Mantıksal Düşünme Testi” kullanılmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizi SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada nicel verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız t-testleri kullanılmıştır. Araştırmada işbirlikli öğrenmenin tekniklerinden olan Takım Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin öğrencilerin Fen bilimleri dersindeki 5. Sınıfında yer alan yer alan “Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesi başarılarına ve öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına olumlu yönde etki sağlarken mantıksal düşünmeleri üzerine herhangi bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca uygulanan kalıcılık testi sonuçlarına göre ise Takım Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin mevcut programın öngördüğü öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerden akademik başarılarının daha kalıcı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Effects Of Team-assisted Individualization Technique On The Success In The Unit "let's Solve Our Body’s Puzzle", Attitude Towards The Lesson and Logical Thinking Skills
2022
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the effect of Team-Assisted Individualization Technique, which is one of the techniques of cooperative learning method, on achievement, attitude toward the lesson, logical thinking skills and retention of information in "Let's Solve Our Body's Puzzle" unit of the 5th grade of the Science course. The study group consists of 50 5th grade students studying at a primary school affiliated to the National Education Directorate in Gaziantep / Nizip. In this study, "Academic Achievement Test" containing the unit "Let's Solve Our Body's Puzzle", "Attitude Scale towards Science and Technology Course" and Logical Thinking Test "were used as data collection tools. The quantitative data obtained were analyzed using the SPSS program. In the study, dependent and independent t-tests were used to analyze quantitative data. In the study, it was determined that the Team-Assisted Individualization Technique, which is one of the techniques of cooperative learning method, had no effect on the students 'achievements and the students' attitudes towards science and technology lesson, while the unit of "Let's Solve Our Body's Puzzle" in the 5th grade of Science lesson had no effect on logical thinking. In addition, according to the results of the retention test applied, it was determined that the academic success of the students in the experimental group, in which the Team Assisted Individualization Technique was applied, was more permanent than the students in the control group, where the teaching method prescribed by the current program was applied.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 925
Atıf : 3.725
2023 Impact/Etki : 0.306
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi