Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 20
 Görüntüleme 128
 İndirme 41
EBA İçerikleriyle Harmanlanmış Öğretim Uygulamasının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi
2020
Dergi:  
Trakya Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, EBA kullanılarak harmanlanan Fen Bilimleri eğitiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 756. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen Fen Bilimleri Dersi Başarı Testi (KR-20= 0,80) ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (Cronbach Alpha = 0.87’dir) kullanılarak toplanmıştır. Deney grubunda EBA içerikleri kullanılarak tasarlanan harmanlanmış öğrenme uygulaması gerçekleştirilirken, kontrol grubunda geleneksel öğretim uygulaması gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler için aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış ve veriler t testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Deneysel uygulama öncesinde hem deney hem de kontrol grubundaki öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumları oldukça yüksektir ve EBA içerikleriyle harmanlanmış Fen Bilimleri Dersi öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik akademik başarılarına ve tutumlarına katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

The Impact of the Teaching Application Combined with the EBA Content on Student Academic Successes and Attitudes in Science Course
2020
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to determine the impact of science education combined with the EBA on student academic achievements and attitudes. The study used a semi-experimental pattern with a pre-test-final test control group. The study group consists of 756 class students. The research data was collected using the Science Course Success Test (KR-20=0.80) and the Science Course Attitude Scale (Cronbach Alpha = 0.87) developed by researchers. While a mixed learning application designed using the EBA content in the experimental group is carried out, a traditional teaching application is carried out in the control group. The arithmetic average and standard deviation for the collected data were calculated and the data were analyzed by the t test. The research has achieved the following findings: Before experimental application, the attitudes of students in both the experimental and control group towards the science knowledge course are quite high and the Science Science course, combined with the EBA content, contributes to the academic achievements and attitudes of students towards the science knowledge course.

Anahtar Kelimeler:

0
2020
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler






Trakya Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 736
Atıf : 5.143
2023 Impact/Etki : 0.488
Trakya Eğitim Dergisi