Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 332
 İndirme 52
İlaçlara Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozu: Derleme
2015
Dergi:  
Current Research in Dental Sciences
Yazar:  
Özet:

Bisfosfonatlar (BPs) metastatik kemik tümörlerinin önlenmesinde, osteoporoz ve Paget hastalığının tedavisinde sıklıkla tercih edilen antirezorptif ilaçlardır. 2003 yılında çene kemiklerinde osteonekroza neden olduğu tanımlanmıştır. BPs’lerin yanısıra, çene kemikle- rinde diğer antirezorptif ve antianjiojenik ilaçların da etken olduğu osteonekroz vakalarının artması nede- niyle, Amerikan Oral ve Maksillofasiyel Cerrahlar Birliği  tarafından 2014 yılında “bisfosfonata bağlı gelişen osteonekroz (BİÇKON)” terminolojisinin “ilaçlara bağlı gelişen osteonekroz (İÇKON)” olarak değiştirilmesinin daha doğru bir tanım olduğu bildirilmektedir. Literatür- de, BİÇKON vakalarının derlendiği veya diğer antire- zorptif ve antianjiojenik ilaçların etkeni olduğu bir çok çalışma bulunmasına rağmen, tüm bu ilaçların birlikte değerlendirildiği çalışma sayısı oldukça azdır. Bu derlemenin amacı; antirezorptif ve/veya antianjiojenik ilaçların neden olduğu çene osteonekrozunun patofizyolojisinin, risk faktörlerinin ve çeşitli tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesidir. Anahtar kelimeler:antirezorptif tedavi, antianjiojenik tedavi, çene kemiği nekrozu, ilaç ile ilişkili osteonekroz MEDICATION RELATED JAW OSTEONECROSIS: REVIEW ABSTRACT   Bisphosphonates (BPs) often preferred antiresorptive drugs which used in preventing metastatic bone tumors, in the treatment of osteoporosis and Paget's disease. In 2003 it was identified as the cause of osteonecrosis of the jaw bone. Besides BPs, due to the growing number of osteonecrosis cases associated with other antiresorptive and antiangiogenic therapies, American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons recommends changing the terminology of bisphosphonate related osteonecrosis of the jaws (BRONJ) and favors the term medication related osteonecrosis of the jaws (MRONJ) in 2014. Although numerous studies of bisphosphonate related osteonecrosis cases or other antiresorptive drugs and antiangiogenic drugs related osteonecrosis cases have been in the literature, all of these drugs have been evaluated together in a few studies. The aim of this review was to evaluate present knowledge about the pathophysiology, risk factors and alternative treatment methods of antiresorptive or antiangiogenic drugs related osteonecrosis of the jaws. Keywords: antiresorptive therapy, antiangiogenic therapy, jaw bone osteonecrosis, medication related osteonecrosis

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Current Research in Dental Sciences

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.415
Atıf : 2.065
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini