Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 98
 İndirme 44
İngiltere’nin Körfeze Yönelik Post- Kolonyal Dış Politikası (1971-1991): Alternatif Bir Yaklaşım
2018
Dergi:  
Turkish Journal of Middle Eastern Studies
Yazar:  
Özet:

İngiltere’nin 1971’de Basra Körfezi’nden çekilmesi ile bölgede yeni siyasi dönem başlamıştır. İran ve Suudi Arabistan bölgede İngiltere’nin bıraktığı güç boşluğunu doldurma yolunda bölgesel statükonun korunma görevini üstlenmişlerdir. İran, Şah’ın devrilmesi ile sonuçlanan 1979 Iran Devrimine kadar bölgede stratejik batı müttefiki olarak kalmıştır. 1979’dan itibaren batının bölgedeki askeri müttefikliği sona eren İran, İngiliz dış politikasında bölgesel güvenlik ve istikrarın önündeki önde gelen iç tehdit olarak tanımlanmıştır. Böylece, İngiltere’nin bölgeye yönelik dış politikasında Anglo-Amerikan ittifakı çerçevesinde Körfez’in güvenlikleştirilmesi paralelinde ‘mezhep ayrımcılığı’ yaklaşımı benimsenmiştir. Bu çalışmada, İran devrimi akabinde İngiltere’nin Körfeze yönelik dış politikasında gözlemlenen politika değişimi İngiliz dış politika kaynaklarına dayalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın temel argümanı İngiltere’nin bölgeye yönelik post-kolonyal dış politikasında İran Devrimi sonrasında benimsenen mezhep ayrımcılığına dayalı söylemin, 1971-1991 periyodunda bölgenin güvenlikleştirilmesinde etkin bir araç olarak işlev görmüş olduğudur. Bu dönemde Basra Körfezi’nin güvenlikleştirilmesi İran-Irak Savaşı (1980-1988) ve Körfez Savaşları (1990-91) sonucunda önemli bir derinlik kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Post-colonial External Policy For The Blindfold Of Ingiltere 19711991 Alternative Approach
2018
Yazar:  
Özet:

in 1971, the new political era was started in the region with the introduction of basra blindfezi in 1971, the mission of the protection of the regional status of the military cavity in the region of iran and saudi arabia in order to fill the power gap left by ingiltere in the region, as a result of a strategic western alliedness in the region from 1979, the military allies in the western region has been identified as the leading internal threat in the regional security and stability in the foreign policy of the turkish foreign policy, in the framework of the implementation of the foreign policy of the civilization of the civilisation of the conflict, which was adopted in the conflict of the implementation of the conflict of the conflict of the implementation of the implementation of the foreign policy of the conflict in accordance with the conflict in accordance with the implementation of the implementation of the foreign policy of the conflict in the conflict of the conflict of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the implementation of the foreign policy of the conflict of the conflict of the conflict of the conflict of the implementation of the implementation of the conflict of the conflict of the conflict of the conflict of the conflict of the conflict of the implementation of the implementation of the implementation of the

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Alan :   İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 178
Atıf : 260
2022 Impact/Etki : 0.167
Quarter
İlahiyat Temel Alanı
Q2
51/102

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
318/509

Turkish Journal of Middle Eastern Studies