Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 İndirme 1
Kardiyovasküler Hastalıklarda Bağırsak Metabolitlerinin Rolü
2022
Dergi:  
Beslenme ve Diyet Dergisi
Yazar:  
Özet:

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) dünya genelinde tüm ölümlerin %30’nu oluşturarak önde gelen ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Hastalığın başlamasına ve ilerlemesine neden olan değiştirilebilir ve değiştirilemez birçok risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar arasında obezite, hipertansiyon, tip 2 diyabet, dislipidemi, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel inaktivite yer almaktadır. Bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen trimetilamin-N-oksit (TMAO), kısa zincirli yağ asitleri (KZYA), safra asitleri ve fenilasetilglutamin (PAGln) gibi metabolitler KVH’nin risk faktörleri arasındadır. Bu nedenle son zamanlarda mikrobiyota ve kardiyovasküler sistem arasındaki ilişki araştırmalara konu olmuştur. Üretilen metabolitler çeşitli mekanizmalar yolu ile KVH sürecini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bağırsak mikrobiyotasının diyet müdahalesi, probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik kullanımı yolu ile değiştirilmesi önemli tedavi yöntemleri arasındadır. Bağırsak mikrobiyota bileşiminin bu yöntemlerle değiştirilmesinin, KVH dahil birçok hastalık üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı, beslenme ve bağırsak metabolitlerinin kardiyovasküler hastalıklar üzerine olan ilişkisini literatür doğrultusunda özetlemektir.

Anahtar Kelimeler:

The Role Of Cardiovascular Diseases
2022
Yazar:  
Özet:

Cardiovascular diseases (CVHs) are among the leading causes of death, accounting for 30% of all deaths worldwide. There are many variable and unchanged risk factors that lead to the start and progression of the disease. These include obesity, hypertension, type 2 diabetes, dyslipidemia, smoking, unhealthy nutrition and physical inactivity. Metabolites such as trimetylamine-N-oxide (TMAO), short-chain fatty acids (KZYA), yellow acids and phenylethylglutamine (PAGln) are among the risk factors for KVH. Therefore, it has recently been the subject of research on the relationship between the microbiology and the cardiovascular system. Produced metabolites through various mechanisms affect the KVH process in a positive or negative direction. Replacement of intestinal microbiot with dietary intervention, probiotic, probiotic and synbiotic methods are among important therapeutic methods. The substitution of the intestinal microbiot composition by these methods has a positive effect on many diseases including KVH. The purpose of this collection is to summarize the relationship between nutrition and intestinal metabolites on cardiovascular diseases in literature.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler