Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
22

İNDİRME
21

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
MOBİL REKLAMLARA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLAR: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2020 - Aysun KAHRAMAN,Esra GÜVEN - https://doi.org/10.18092/ulikidince.573628

Özet:Yüksek hızlı internet teknolojilerinin ortaya çıkması ve akıllı telefon kullanımının artması reklam endüstrisini etkilemiş, mobil reklamlar medya kanalları arasında yerini almıştır. Mobil reklam kampanyalarına yönelik yatırımlar arttıkça bu alanda araştırma yapma ihtiyacı da artmaktadır. Akıllı telefon ve mobil teknolojilere olan ilgilerinin yüksek olması nedeniyle özellikle genç tüketicilerin aynı ilgiyi mobil reklamlara gösterip göstermediği merak konusudur. Bu noktadan hareketle bu çalışmada üniversite öğrencilerinin mobil reklamlara yönelik tutumları ve mobil reklamları benimseme davranışları incelenmiştir. Mobil reklamları benimsemeyi etkileyeceği düşünülen değişkenlerden yola çıkarak bir model oluşturulmuştur. 360 üniversite öğrencisinden anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 23.0 ve LISREL 9.30 programlarında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre akıllı telefonlarçok müzik dinlemek, sosyal ağları takip etmek ve video izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Mobil reklamlara yönelik tutum olumsuzdur. Mobil reklamların benimsenmesinde reklamların eğlenceli bulunmasının ve reklamlardan hoşlanmanın doğrudan etkisi vardır. Mobil reklamları eğlenceli bulmak, mobil reklamların faydalı olduğunu düşünmek mobil reklamlardan hoşlanmayı olumlu yönde etkilerken, mobil reklamlardan rahatsızlık duymak hoşlanmayı olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelime:Mobil reklam, akıllı telefon, tutum, hoşlanma, benimseme

Bu Yayına Atıf Yapanlar