Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
12

GÖRÜNTÜLEME
99

İNDİRME
56

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

2014 - Yasemin KUŞDEMİR,Firdevs GÜNEŞ - https://doi.org/10.21764/efd.13518

Özet:Bu araştırmanın amacı, Doğrudan Öğretim Modeli’nin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada yöntem olarak ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Keçiören ilçesindeki bir devlet ilkokulunda iki farklı sınıfta öğrenim gören 49 dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Testi”, “Ana Fikir Değerlendirme Formu” ile “Özet Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Yarı deneysel desenin uygulama sürecinde deney grubundaki Türkçe derslerinde Doğrudan Öğretim Modeli’ne göre okuduğunu anlama becerilerinden metnin ana fikrini bulma ve metni özetleme öğretimi yapılmıştır. Deney grubunda yapılan uygulamalar araştırmacı tarafından yürütülerek toplam 14 haftada tamamlanmıştır. Deney grubundaki Türkçe dersi etkinliklerinin uygulanmasında derslerin her aşaması,  Doğrudan Öğretim Modeli basamaklarına uygun olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama, bilgilendirici ve hikâye edici metinlerde ana fikir bulma ve özetleme puanlarının yükseldiği anlaşılmıştır. Ayrıca deney ve kontrol gruplarının okuduğunu anlama, ana fikir bulma ve özetleme puanları arasında deney grubu lehine istatistikî bakımdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime:Doğrudan Öğretim, Okuduğunu Anlama, Özetleme, Ana Fikir

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.