Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 9
Görüntüleme 70
İndirme 30
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Örgüt İçi̇nde Sessi̇zli̇k: Örgütsel Eti̇k Değerleri̇n Etki̇si̇ ve Adalet Algisinin Aracilik Rolü
Yazar:  
Yıl:  
2015
Özet:

Bireyler örgüt içinde çeşitli faktörlerden etkilenerek sessiz kalma davranışı sergileyebilmektedir. Bu çalışma örgütsel ortamda bireylerin sessizliğinin anlaşılmasında etik değerler ve adalet algısının etkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda çalışmada, örgütsel etik değerlerin, çalışanların sessiz kalma davranışına etkisi ve bu etkide örgütsel adaletin aracılık rolü incelenmektedir.Araştırma kapsamında Ankara’da bulunan bir kamu eğitim kurumunda çalışan 168 kişiden toplanan veriler analiz edilmiştir. Örgüt içi etik değerlerin bireylerin sessizlik davranışlarına etkisinde adalet algısının aracılığına yönelik anket yöntemi ile veri toplanmış, ölçeklerin geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi, değişkenler arası ilişkiler korelasyon analizi, örgütsel değişkenlerin birbirini yordama gücü ve aracılık etkisi ise regresyon analizi ile test edilmiştir.Çalışma sonucunda, etik değerlerin örgütsel sessizlik davranışının bir yordayıcısı olduğu ve adalet algısısın bu ilişkide aracılık etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Sessizlik, Etik Değerler, Adalet Algısı

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler