Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
20

İNDİRME
12

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SANATÇI BELLEĞİ VE RESİMDE OTOBİYOGRAFİK ANLATILAR

2015 - Samet DOĞAN - https://doi.org/10.17121/ressjournal.309

Özet:Resim sanatı tarihinde birçok sanatçı, geçmişte yaşadığı deneyimlerini ve bunlarla ilişkili anılarını sanatsal çalışmalarının konusu haline getirmişlerdir. Geçmiş hayatlarına ilişkin belli yaşam kesitlerini içeren bu çalışmalar, bazı sanatçıların yapıtlarında otobiyografik bir anlatıma dönüşmüştür. Arshile Gorky, Frida Kahlo, Paula Rego adlı sanatçıların yapıtlarında açık bir şekilde gözlenen bu eğilim, onların çocukluk yaşantılarını konu alan çalışmalarıyla belirginlik kazanmıştır. Bu kapsamda ele alınan inceleme, her üç sanatçının çocukluk yaşantılarına yönelme nedenlerini, yapıtlarındaki yansıma biçimlerini çözümleme amacını taşımaktadır. Benzer bir konudan hareket ederek farklı estetik sonuçlara ulaşan bu sanatçılar, ağırlıklı olarak belleklerinde iz bırakmış çocukluk anılarını kendi yöntem, amaç, üslup eğilimlerine bağlı olarak yorumlamışlardır. Bu yapıtlar, çocukluk deneyimlerinin sonraki yaşamlarında bıraktığı etkileri üzerine kuruludur. Her birinde farklı bağlamsal temellerden hareket eden bu etkiler, her üç sanatçının geçmişe yönelme biçimlerini şekillendirirken, bu durum yapıtlarında ele aldıkları konu yaklaşımlarını da belirlemiştir. abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta

Anahtar Kelime:Sanat, resim, bellek, otobiyografi.

Bu Yayına Atıf Yapanlar