Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
 İndirme 9
Çocuk-medya Etkileşiminde Çizgi Filmlerin Rolü: Medya Okuryazarlığı Çerçevesinde Bir Değerlendirme
2022
Dergi:  
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal
Yazar:  
Özet:

Günümüzde zamanlarının çoğunu internet ve televizyon başında geçiren çocuklar, medya teknolojileri ile içli dışlı bir hayat yaşamaktadır. Ebeveynlerin çocuklarına yönelik sergiledikleri davranışlar, onların medya araçları ile kurdukları ilişkide belirleyici olmaktadır.  İş yaşamlarına daha fazla vakit ayıran ebeveynlerin, çocuklarına ilgi göstermemeleri, onların daha uzun sürelerle televizyon karşısında vakit geçirmesine neden olmaktadır. Ev işlerini yetiştirme telaşında çocuklarını çoğunlukla ‘elektronik bakıcılara’ yani televizyona teslim etmektedir. Televizyon yayınları içinde çizgi filmler; çocukların en fazla izlediği ve etkilendiği programlar arasındadır. Çizgi filmlerde olumlu mesajlar yanında, olumsuz içeriklerle de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Medya programlarının içeriklerinde yer alan aldatıcı mesajlar, onların zihinsel ve duygusal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklar çizgi filmlerin ürettiği eğlenceli, güzel, güçlü kahramanlarla kendilerini özdeşleştirerek, onları model almaktadır.  Söz konusu medya içerikleri aracılığıyla tüketici yaşam tarzı, şiddet kültürü ve olumsuz davranış örnekleri küçük yaştaki çocuklara iletilmektedir. Medya karşısında savunmasız durumda kalan çocukların korunması noktasında medya okuryazarlığı önemli bir beceri olarak ön plana çıkmaktadır. Medya okuryazarlığı sayesinde çocuklar medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirerek eleştirel bir bakış açısı kazanmakta; mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde etmekte, bilinçli bir medya okuryazarı olmaktadır. Söz konusu çalışma, çocukların çizgi filmler özelinde medya ile kurduğu ilişkinin etkilerini, tüketim alışkanlıkları, şiddet ve saldırganlık bağlamında değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada doküman incelemesi yönetimi kullanılarak, konuyla ile alan yazın taraması yapılmış, elde edilen veriler doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Role Of Cartoons In Child-media Interaction: An Assessment In The Framework Of Media Reading
2022
Yazar:  
Özet:

Today, children who spend most of their time on the internet and television, live an internal and external life with media technologies. The behavior of the parents towards their children is decisive in their relationship with the media tools.  Parents who spend more time on their work lives don’t show interest in their children, causing them to spend more time on television. In anxiety of raising their homework, they mostly deliver their children to 'electronic caregivers', i.e. to television. In television broadcasts, cartoons are among the programs that children are most watched and influenced. In addition to positive messages in cartoons, negative content is often encountered. Fraudulent messages contained in the content of media programs negatively affect their mental and emotional development. Children model them, identifying themselves with fun, beautiful, powerful heroes produced by cartoons.  Through the media content, example of consumer lifestyle, culture of violence and negative behavior is transmitted to young children. At the point of protection of the children who remain undefenseful in the face of the media, media literature is a significant skill in the forefront. Through media literacy, children gain a critical perspective by passing through the minds of what they see in the media; acquiring the ability to analyze, evaluate and transmit messages, becoming a conscious media reader. The study was carried out with the aim of evaluating the effects of the relationship that children establish with the media in the cartoons in the context of consumption habits, violence and aggression. In the study, using the document review management, the area with the subject was scaned in summer, according to the data obtained, the recommendations were placed.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.327
Atıf : 203
2022 Impact/Etki : 0.017
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
504/509

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal