Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 102
 İndirme 29
Kadın Figürlü Bizans Seramikleri
2011
Dergi:  
Sanat Tarihi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Kadın araştırmaları içinde, Bizans kadının toplumsal, siyasal, ibadet içindeki rolüne ilişkin pek çok irdeleme yapılmıştır. Çalışmalar yazılı kaynakların yanı sıra özellikle anıtsal duvar resmi ile kitap resmi, küçük obje üzerinden yapılan değerlendirmelerle görselleştirilmiş ve zenginleştirilmiştir. Bu makalede kadın figürü ile bezeli seramik malzeme üzerindeki veriler gözlenmek istenmiştir. Yüzey ve kazı araştırmalarından edindiğimiz bilgilere paralel olarak, kadın figürü taşıyan oldukça az sayıda yayınlı buluntu ile karşılaşılmıştır. Yine de, seramik gibi ucuz ve orta halli alıcıya hitap eden üründeki kadın figürlerinin imparatorluk kadınları ve yüksek standartta yaşantı kesitlerine konu olmaktan çok, evlilik, ölü hediyesi,  adak amaçlı temel fonksiyonları anlamlandırmak üzere kullanıldıkları ve çok şematik çizildikleri fikri edinilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Byzantine Pottery Decorated With Female Figure
2011
Yazar:  
Özet:

Among women researches, there have been several examinations relating to social, political and religious role of Byzantine women. Studies were visualized and enriched by the assessments made via written resources as well as monumental mural paintings, book paintings and small objects. In this article, it is aimed to observe data on ceramic material decorated with woman figure. In parallel with the information gained by surface and excavation researches, there are very few antique with woman figure which has publication. However, the general idea obtained is that the woman figures on ceramics which is a cheap and appealing to middle class consumer were scratched very schematically and used to give meaning to the basic functions such as marriage, gifts for a death and vow instead of being the subject of imperial women and lives of high standard.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Sanat Tarihi Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 427
Atıf : 1.046
2022 Impact/Etki : 0.342
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
149/509

Sanat Tarihi Dergisi