Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 27
 İndirme 6
The North Caucasian Diaspora Factor” In The Soviet-turkish Relations (1919-1921) [sovyet-turkiye İliskilerinde “kuzey Kafkasya Diasporasi Faktoru” (1919-1921)]
2021
Dergi:  
Kafkasya Çalışmaları
Yazar:  
Özet:

Bu makale, 1919-1921 döneminde Sovyet-Türk ilişkilerinde bir faktör olarak Kuzey Kafkas diasporasının önemini incelemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Ankara Hükümeti'nde üst düzey görevlerde bulunan veya Türk Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir rol oynayan diaspora üyelerinin faaliyetlerinin bir bölümünü sunmaktadır. Dolayısıyla hem Türkiye hem de Sovyet Rusya için değerleri, onları aksilikler ve karşılıklı güvensizlik yaşanmakta olan Sovyet-Türk işbirliğinde siyasi üstünlük oyunlarının bir parçası haline getirdi. Kuzey Kafkasya diasporasının orijinal anavatana yönelik duygu ve istekleri, siyasi baskı uygulamak ve Ankara ya da Moskova'nın siyasi amaçlarının gerçekleştirilmesi için olanaklar yaratmak için iyi bir şekilde kullanıldı. Bu makale, diasporanın Sovyet-Türkiye ilişkileri üzerinde etkisini iki ana faaliyet yönünden ele almaktadır: 1. Kuzey Kafkasya'da yeni kurulan Dağlık Cumhuriyet'in bağımsızlığını destekleyen diplomatik faaliyetler; 2. Anadolu'daki komünist harekete katılımla ilgili faaliyetler. Bu faaliyetlerin ne ölçüde kendi kendine inisiyatif veya iyi hazırlanmış birer siyasi plan olduğu da tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Null
2021
Yazar:  
0
2021
Yazar:  
Özet:

The article examines the importance of the North Caucasian diaspora as a factor in the Soviet-Turkish relations within the period 1919-1921. It presents part of the activities of the diaspora members, who occupied high-ranked positions in the Grand National Assembly of Turkey, Ankara Government or were serious factors in the Turkish War of Independence. Therefore, their value both for Turkey and for Soviet Russia made them a part of the political games for supremacy in the Soviet-Turkish cooperation, which experienced moments of setback and mutual mistrust. The utilisation of the North Caucasian diaspora sentiments and aspirations towards the original motherland was well used to exert political pressure and to open possibilities for realisation of the political aims of Ankara or Moscow. The current article considers two main directions of activities of the diaspora, which had an impact on the Soviet-Turkish relations: 1. Diplomatic activities, supporting the independence of the newly established Mountainous Republic in North Caucasus 2. Activities, related to participation in the communist movement in Anatolia. To what extent these activities were a self-initiative or a well-prepared political plan is to be discussed as well.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Kafkasya Çalışmaları

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 123
Atıf : 16
2022 Impact/Etki : 0.0
Kafkasya Çalışmaları