Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 13
Turkish Soviet Relations in The Suat Hayri Ürgüplü Government Period
2021
Dergi:  
History Studies
Yazar:  
Özet:

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler Atatürk ve Lenin döneminde kuruldu. Bu dönemde her iki ülkede de yeni rejimler yaşanmaktaydı. İlişkiler 1920´li yıllarda imzalanan dostluk anlaşmalarıyla geliştirildi. İyi ilişkiler İkinci Dünya Savaşı döneminde bozulmaya başladı. Sovyetlerin savaş süresince Türkiye´yi kendi yanında savaşa girmeye zorlaması ve savaşın sonlarında toprak talepleri ilişkileri kopma noktasına getirdi. Türkiye, bu talep ve tehdit karşısında Batılı devletlerin desteğine ihtiyaç duydu. Şubat 1952´de NATO´ya girerek kendisini güvenceye aldı. 1960´lı yılların ortasına doğru Kıbrıs meselesi nedeniyle ABD ile yaşanan sorunlar, Sovyetler Birliği ile sıcak ilişkilerin kurulmasına yol açtı. 1960-1964 yılları arasında yumuşama sürecine giren Türk-Sovyet ilişkileri, 1965 yılına gelindiğinde yeni bir ivme kazandı. 1965 yılı Şubat ayında kurulan Suat Hayri Ürgüplü hükümetinde daha da artan ziyaretler siyasi, ekonomik ve ticari alanlardaki ilişkilerin hızla gelişme göstermesini sağladı. Bu dönemde Sovyet Dışişleri Bakanı Andrey Gromiko´nun ziyaretine karşılık Başbakan Ürgüplü´nün ziyareti gerçekleşti. Karşılıklı ziyaretler neticesinde yapılan geniş çaplı ticaret ve işbirliği anlaşması ile siyasi ilişkiler ileri bir düzeye ulaştı. Ürgüplü hükümeti döneminde kurulan iyi ilişkiler sonraki yıllarda Sovyet destekli ağır sanayi yatırımlarının kurulmasına zemin hazırladı. Bu çalışmada Türk-Sovyet ilişkilerinin kısa geçmişine göz atıldıktan sonra Suat Hayri Ürgüplü Hükümeti dönemindeki gelişmelere değinilmiştir. Konu öncelikle arşiv kaynakları ve döneme ait gazeteler merkezinde ele alınarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Turkish-soviet Relations During The Suat Hayri Government Period
2021
Dergi:  
History Studies
Yazar:  
Özet:

The relations between Turkey and the Soviet Union were established during the period of Ataturk and Lenin. During this time there were new regimes in both countries. The relations were developed by the friendship agreements signed in the 1920s. The good relations began to break down during the Second World War. The fact that the Soviets forced Turkey to enter the war on their side during the war and at the end of the war the demand for land brought the relations to a breakthrough point. Turkey needed the support of the Western states in the face of this demand and threat. In February 1952, he joined the NATO. Problems with the United States due to the issue of Cyprus in the mid-1960s led to the establishment of warm relations with the Soviet Union. The Turkish-Soviet relations, which entered the milding process between 1960 and 1964, gained a new momentum when it came to 1965. The increasing visits to the Suat Hayri Organization government, founded in February 1965, led to the rapid development of relations in political, economic and commercial spheres. In response to the visit of the Soviet Minister of Foreign Affairs Andrey Gromiko, the Prime Minister's visit to the Soviet Union took place. With the wide-ranging trade and cooperation agreement made as a result of mutual visits, political relations have reached an advanced level. The good relations established during the U.S. government prepared the ground for the establishment of heavy industrial investments supported by the Soviet in the following years. In this study, the short history of the Turkish-Soviet relations has been reviewed after the developments in the Suat Hayri Organized Government period. The issue was first discussed by archive sources and periodic newspapers.

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Dergi:  
History Studies
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
History Studies

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.214
Atıf : 326
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini