Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 İndirme 1
Genel Kimya Laboratuvarına Öğrenci Katılımı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
2023
Dergi:  
Sakarya University Journal of Education
Yazar:  
Özet:

Kimya laboratuvarlarının kimya eğitiminin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olduğu ancak bununla birlikte laboratuvarındaki sürecin tam olarak istenilen kazanımları sağlayamadığı ifade edilebilir. Bu durumda, laboratuvardaki sürecin irdelenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir. Literatürde kimya laboratuvarındaki süreci farklı açılardan ele alan ve değerlendirmeler yapabilmeyi sağlayan çeşitli ölçekler bulunmakla birlikte, sürece yeni bir bakış açısı öğrenci katılımı perspektifidir. Öğrencilerin sürece ne ölçüde ve nasıl katılım sağladıklarının veya sağlamadıklarının belirlenmesi ile gerekli düzenlemeler yapılarak kimya laboratuvarı süreci çok etkin bir şekilde yürütülebilir ve öğretim sürecinde verim arttırılabilir. Bu çalışmada da uluslararası literatürde var olan ve bu değerlendirmeyi yapabilmeye olanak sağlayan ölçeğin (Smith ve Alonso, 2020) Türkçe’ye uyarlanması ve geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla orijinal ölçek, öncelikle çeviri aşamasından geçmiş ve dil geçerliği kontrol edilmiş, ardından ölçeğin hedef grubu olabilecek bir örnekleme uygulanarak Doğrulayıcı Faktör Analizi ile yapı geçerliği sağlanmış ve iç tutarlılık katsayısının (Cronbach Alpha) belirlenmesi ile güvenirliği kontrol edilmiştir. Aynı zamanda örneklemden alınan veriler ile bazı demografik özelliklere göre ölçek puanlarının karşılaştırılması da gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda dilimize uyarlanan Genel Kimya Laboratuvarında Öğrenci Katılımı Ölçeği toplam 25 madde ve 6 faktörden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler:

The Adaptation Study Of The Student Engagement In The General Chemistry Laboratory Scale To Turkish
2023
Yazar:  
Özet:

Chemistry laboratories are an essential and indispensable part of chemistry education; however, the process in the laboratory cannot fully provide the desired gains. Although various scales in the literature address the process in the chemistry laboratory from different perspectives and enable evaluations, a new perspective on the process is student engagement. By determining to what extent and how students engage in the process, the chemistry laboratory can be carried out more effectively, and the efficiency of the teaching process can be increased by making the necessary arrangements. This study aimed to adapt the scale (Smith and Alonso, 2020) from international literature to Turkish and to determine its validity and reliability. For this purpose, the original scale went through the translation phase, and its language validity was checked. The sample of this study consists of 242 students who continue their education in Sakarya University (N= 158) and Gazi University (N=84) Education faculties, Science teaching and Classroom teaching departments. Then its construct validity was ensured by Confirmatory Factor Analysis. Its reliability was studied by determining the internal consistency coefficient. At the same time, the comparison of the data according to some demographic characteristics was also carried out. As a result, The Student Engagement in The General Chemistry Laboratory Scale adapted to our language is a valid and reliable scale consisting of 25 items and six factors.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Sakarya University Journal of Education

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 532
Atıf : 3.877
2022 Impact/Etki : 0.203
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
150/232

Sakarya University Journal of Education