Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 454
 İndirme 53
Tdk Türkçe Sözlük Örneğinde Madde Başı Olarak Edilgen Fiiller
2013
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Türk Sözlükçülüğü denildiğinde doğal olarak akla ilk gelecek sözlük, Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lûgati’t-Türk’ü olacaktır. Bu eserden sonra çok sayıda sözlük yazılmıştır. Bu sözlüklere baktığımız zaman, Türklerin çeviri faaliyetlerine girmelerinin de etkisiyle ağırlıklı olarak iki dilli sözlükler üzerine yoğunlaşıldığını görmekteyiz. Batı modeli sözlükçülüğü çok iyi bilen Şemseddin Sami’nin K?mûs-ı Türkî isimli eseri Türk sözlükçülüğü için bir dönüm noktasıdır. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasıyla sözlük çalışmaları artmış, 1945 yılında birinci baskı Türkçe Sözlük yayımlanmıştır. Türk Dil Kurumu’nun bünyesinde sözlük çalışmaları devam etmiş, Türkçe Sözlük’ün onuncu baskısı 2005 yılında, on birinci baskısı 2011 yılında yapılmıştır. Sözlükler kişi ya da kişilerin etkisini taşısa da bilimsel ve güvenilir olması için sözlükbilimi ilkelerine uymak zorundadır. Sözlük hazırlamada en önemli husus madde başı olan kelimelerin tespit edilmesidir. Bu çalışmanın konusu da TDK Türkçe Sözlük’te madde başı olan edilgen fiillerdir. Morfolojik olarak edilgenlik, fiilin morfolojisinin edilgenleştirici biçimbirimlerle değiştirilmesi olayıdır. Bilindiği gibi Türk dilinde edilgenlik fiilin morfolojik yapısının -l- ve -n- biçimbirimleri yardımıyla değiştirilmesi sonucu elde edilmektedir. Fiiler bakımından zengin bir dil sayılan Türkçenin bir diğer zenginliği de fiil çatısıdır ve Türkçede fiiller çatı potansiyeli taşır. Çalışmamıza konu olan edilgen fiiller hem bir gramer kategorisi hem de sözlük kategorisi olarak karşımıza çıkar. Türkçede edilgen yapı üzerine önemli çalışmalar yapılmasına rağmen bir sözlük birimi olarak edilgen fiiller üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamızda onuncu ve on birinci baskı Türkçe Sözlük esas alınarak sözlük bilim ilkeleri ışığında madde başı olan edilgen fiillerin tasnifi, anlamlandırılması üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler