Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 22
 Görüntüleme 58
 İndirme 35
Kanada'daki Medya Okuryazarlığı Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme
2010
Dergi:  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Kanada’da 1960’lı yılların sonlarındaki “Ekran Eğitimi” dersleriyle ortaya çıkan medya okuryazarlığı eğitimi çabaları günümüzde çok daha kapsamlı bir yapıya kavuşmuştur. Medya okuryazarlığı disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesince İngilizce Dil Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Sağlık Eğitimi ve Bilgiİletişim Teknolojileri gibi programların bir parçası olarak temel eğitim seviyesinde etkin olarak uygulanmaktadır. Kanada’nın medya okuryazarlığındaki lider konumu, bu çalışmanın ortaya konulmasında önemli bir etken olmuştur. Çalışmada, alanda böylesine önemli bir yeri olan Kanada’nın medya okuryazarlığı eğitimi konusundaki deneyimini incelemek ve dikkat çeken yönlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Konuyla ilgili literatür incelendikten sonra Kanada’nın medya okuryazarlığı eğitimi konusundaki deneyimi “medya okuryazarlığı eğitiminin temelleri, medya okuryazarlığı eğitimi kuruluşları, ebeveyn eğitimi, öğretmen eğitimi, öğretim programlarında medya okuryazarlığı eğitimi, öğretim uygulamalarında medya okuryazarlığı eğitimi, ölçme ve değerlendirme ve Kanada deneyiminden sonuçlar” gibi başlıklar altında analiz edilerek sunulmuştur. Sonuç olarak Kanada medya okuryazarlığı eğitimi konusunda önemli birikimlere sahip bir ülkedir. Bununla birlikte iki konuda diğer ülkelere göre çok daha önde olduğu görülmektedir: “Medya okuryazarlığı eğitiminin öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve medya okuryazarlığı eğitimi konusundaki kurumsallaşma”.

Anahtar Kelimeler:

An Evaluation Of Media Literacy Education In Canada
2010
Yazar:  
Özet:

In Canada, the efforts of media literacy education began under the banner of “screen education” have a more comprehensive framework today. Media literacy is integrated as an interdisciplinary approach to the English Language Arts, the Social Studies, the Health Education and the Information and Communication Technology curricular. Canada’s leadership and a rooted tradition in media literacy education are caused to make this study. The main purpose of this study is to introduce Canada’s experiences and distinctive features in the field. After a review of the relevant literature, Canada’s experience and distinctive features were examined and analyzed under eight themes. These are “The Foundations of Media Literacy Education, The Organizations of Media Literacy Education, Parent Education, Teacher Education, Media Literacy Education in the Curriculum, Media Literacy Education in the Teaching Practices, Measurement and Evaluation, and Results of the Canadian Experience”. Consequently, Canada is one of the leading countries in terms of media literacy education in the world and shine out in two issues: “Integrating Media Literacy Education into Curriculum and Institutionalization in Media Literacy Education”.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler










Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.241
Atıf : 7.738
2022 Impact/Etki : 0.561
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
49/232

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi