Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 75
 İndirme 29
Remuneration Of Public Servants In The Federal Republic Of Germany
2018
Dergi:  
Baltic Journal of Economic Studies
Yazar:  
Özet:

The aim of the article is to determine the specificities of the remuneration of civil servants in the Federal Republic of Germany. The subject of the study is the remuneration of civil servants in the Federal Republic of Germany. Methodology. The study is based on the use of general scientific and special-scientific methods and techniques of scientific knowledge. The dialectical method enabled to interrogate the development of the institution of the remuneration of civil servants in the Federal Republic of Germany. The comparative legal method enabled to compare doctrinal approaches to this issue. The system-structural method enabled to determine the elements of the remuneration of civil servants of the Federal Republic of Germany. Methods of analysis and synthesis helped study certain parts of this institute to formulate further conclusions about its most optimal functioning. The logicsemantic method was used to determine the content of the principles of “ensuring a decent standard of living for a public servant,” “equality of public service actors” and “allowance/supplies”. The normative-dogmatic method enabled to analyse the content of legal regulations of the domestic legislation and the legislation of the Federal Republic of Germany on the issue. Practical implications. The determination of the specificities of the remuneration of public servants in the Federal Republic of Germany enabled to make recommendations for improving the remuneration system of this category of employees in Ukraine, as well as identify problematic issues that require further consideration and research. Relevance/originality. The author’s definition of the concept of “remuneration of public servants” is proposed and the specific features of this institute, insufficiently studied before, are analysed. The article analyses the specificities of the remuneration of public servants. Their list is determined and the content of each of them is disclosed. The specificities of the remuneration of public servants are substantiated in comparison with other categories of employees. The study of the positive experience of Germany enabled to suggest: to adopt a special legal regulation on the remuneration of public servants in Ukraine, that is, the Law of Ukraine “On Remuneration of Public Servants”; to provide in the norms of the Law of Ukraine “On Public Service” the allowances for the professionalism of a public servant; to provide public servants with the opportunity to carry out another paid activity subject to the special permission of the head of a state body.

Anahtar Kelimeler:

0
2018
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Baltic Journal of Economic Studies

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.127
Atıf : 176
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini