Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 91
 İndirme 31
Organized Crime In The Financial System: Foreign Experience
2018
Dergi:  
Baltic Journal of Economic Studies
Yazar:  
Özet:

The aim of the article is to analyse combating organized crime in the financial system of Ukraine and abroad; develop specific proposals to optimize the legislative provision of such activities on the basis of the study of positive foreign experience with a view to its further implementation into the relevant legal regulations of our state. The subject of the study is the interrogation of legal regulations of leading foreign countries that regulate the issue of combating organized crime in the financial sphere, the principles of the activities of these countries’ respective organizations aimed at counteracting organized crime in the financial system, as well as state mechanisms for countering organized crime in the US financial system, European and other countries. Methodology. The study is based on general scientific and special-scientific methods and techniques of scientific knowledge. The dialectical method enabled to formulate the definition and determine the essence of the subjects in the system of combating crime, as well as mechanisms of anti-shadowing of the Ukrainian economy. The normative-dogmatic method enabled to interpret the content of legal regulations of domestic legislation that regulate the issue of organized crime in the financial system. The comparative legal method enabled to compare doctrinal approaches to the issue of organized crime in the financial system of Ukraine and abroad. The same method was used to analyse legislation of foreign countries regarding the issue under the study. Methods of analysis and synthesis enabled to study individual units of the institute of organized crime in the financial system. The sociological method was used to evaluate the results of the survey, conducted among employees of the National Police of Ukraine, on the need to take into account foreign experience in counteracting organized crime in the financial system. The method of legal modelling allowed making proposals regarding the improvement of the institute for combating organized crime in the financial system of Ukraine. Practical implications. The analysis of foreign experience of police activity, as well as special bodies and organizations, in combating organized crime in the financial system, carried out on the basis of a comparative legal study of principles, provided for in the international legal documents and their use in the police activities of democratic states, determined the expediency of their implementation in the police activities of the bodies of the National Police of Ukraine. Relevance/originality. The study proved that the legal basis for combating organized crime in the financial system of the examined states is the constitution and national laws, as well as specialized legal regulations, which define the status, rights and duties, the responsibility of employees of special subjects in combating organized crime in the financial system. In addition, in foreign countries, competencies are clearly distributed between national and special authorities to exclude duplication of powers. In view of the proved necessity of creating an effective system of counteraction to organized crime in the financial system of Ukraine, positive foreign experience implementation can become the driving force to strengthen the rule of law and legal order in our state.

Anahtar Kelimeler:

0
2018
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Baltic Journal of Economic Studies

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.127
Atıf : 176
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini