Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 13
 İndirme 10
Dijital Hikâyelerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Lisans Öğrencilerinin Dinleme Becerisine ve Türkçe Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi
2022
Dergi:  
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, dijital hikâyelerin Belarus’ta yabancı dil olarak Türkçe öğrenen lisans öğrencilerinin dinleme becerisine ve Türkçe öğrenme motivasyonlarına etkisinin olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Karma yöntemle yapılan bu araştırmada açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Belarus Minsk Devlet Dil Bilim Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Fakültesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 15 deney; 15 kontrol olmak üzere A2 seviyesinde 30 öğrenci oluşturmaktadır. 8 hafta uygulama sürecinin olduğu bu araştırmanın verileri, Tozlu (2017) tarafından geliştirilen “Dinleme Başarı Testi” ve Sevim (2019) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel veri analizinde Mann Whitney U testi, t-Testi ve iki yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış; nitel veri analizi ise içerik analizi ile yapılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarında, dijital hikâyelerle eğitim gören deney grubu öğrencilerinin dinleme becerilerinde mevcut programla eğitim gören kontrol grubuna göre daha iyi başarı gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama sonunda deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre Türkçe öğrenme motivasyonlarının olumlu anlamda arttığı tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel sonuçlarına göre ise öğrenciler; Türkçe derslerinde kullanılan dijital hikâyeler sayesinde dinleme etkinliklerini keyifli, faydalı ve öğretici bulduklarını, dinlemeyi sevdiklerini, Türk kültürünü öğrendiklerini, Türkçe bilgilerinin arttığını, daha fazla Türkçe kelime öğrendiklerini, Türkçe konuşmaları videodan dinlemenin telaffuzlarına olumlu etkisi olduğunu ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Digital Stories On Listening Skills and Motivation To Learn Turkish In Teaching Turkish As A Foreign Language
2022
Yazar:  
Özet:

In this research, it was aimed to examine whether digital stories affect the listening skills and motivation of learning Turkish in undergraduate students learning Turkish as a foreign language in Belarus. The explanatory sequential design was used in this research, which was conducted with the mixed method. The sample of the research consisted of 15 experiments learning Turkish as a foreign language at the Faculty of Translation and Interpretation of Minsk State Linguistic University in Belarus It consists of 30 students at the A2 level, including 15 controls. The data of this research, which had an 8-week implementation period, were collected with the "Listening Achievement Test" developed by Tozlu (2017), the "Motivation Scale for Learning Turkish as a Foreign Language" developed by Sevim (2019), and the "Semi-Structured Interview Form" prepared by the researcher. Mann Whitney U test, t-Test, and two-way analysis of variance (ANOVA) were used in the quantitative data analysis of the study Qualitative data analysis was done with content analysis. In the quantitative results of the study, it was determined that the experimental group students trained with digital stories performed better in listening skills than the control group trained with the current program. In addition, at the end of the application, it was determined that the motivation of the experimental group students learn Turkish increased positively compared to the control group students. According to the qualitative results of the research, students stated that they found listening activities enjoyable, useful and instructive thanks to the digital stories used in Turkish lessons, they liked to listen, they learned Turkish culture, their knowledge of Turkish increased, they learned more Turkish words, and listening to Turkish conversations on video had a positive effect on their pronunciation.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 570
Atıf : 7.249
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini