Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 19
Vizyoner Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma (The Relationship between Visionary Leadership, Organizational Commitment and Job Performance: A Research on Hotel Employees)
2023
Dergi:  
Journal Of Tourism And Gastronomy Studies
Yazar:  
Özet:

Abstract In this study, it is primarily aimed to reveal the relationships between the variables of visionary leadership, organizational commitment and job performance. Research data collected from 328 employees working in a hotel enterprise in October-November 2022. As a result of the correlation analysis based on the findings obtained in the study, it has been determined that there is a positive and significant relationship between visionary leadership, organizational commitment, and job performance. The results of the regression analysis showed that visionary leadership has a significant effect on organizational commitment and job performance, and organizational commitment has a significant effect on job performance. Accordingly, it is observed that if the visionary leadership perceptions of hotel employees increase, their organizational commitment and job performance levels will also increase. On the other hand, the findings of the research also show that organizational commitment has a partial mediation effect on the effect of visionary leadership on job performance in the examined hotel enterprise.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Journal Of Tourism And Gastronomy Studies

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.437
Atıf : 9.029
Journal Of Tourism And Gastronomy Studies