Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 74
 İndirme 49
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tek Dilli ve Çok Dilli Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları
2019
Dergi:  
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, tek dilli ve çok dilli öğrencilerin Türkçe öğrenme stratejilerini incelemektir. Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesinde Türkçe öğrenen B2 ve C1 seviyesinde toplam 107 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, genel tarama metodu kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumları, kur düzeyleri, kaç dil bildikleri, kaç yıldır Türkiye’de oldukları, Türkçe öğrenme amaçları ile strateji kullanımları arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için betimsel ve çıkarımsal analizler yapılmıştır. Çalışmada, Oxford’un (1990) geliştirdiği Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Dil Öğrenme Strateji Envanteri ve Katılımcı Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinden hareketle elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin 3.75 ortalama ile en fazla Üstbilişsel Stratejileri kullandığı, 3.30 ortalama ile ise en az Duyuşsal Stratejileri kullandığı görülmüştür. Demografik özellikleri açısından da tek dilli ve çok dilli öğrencilerin erkek olanlarının kadın öğrencilerden daha fazla strateji kullandığı sonucuna varılmıştır. Araştırma verilerinden hareketle genel bir sonuca ulaşmak gerekirse dil öğrenme stratejilerinin tüm öğrencilerce yüksek düzeyde kullanıldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Students Who Learn English As A Foreign Language Use One-language and Multi-language Learning Strategy
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to study the Turkish learning strategies of single-language and multi-language students. The study included a total of 107 students at the B2 and C1 levels who studied Turkish at Çanakkale Onseight March University, Marmara University and Istanbul Aydin University. In the study, the general scan method was used. Imaginary and extractive analyses have been made to determine whether there is a difference between the gender, age, state of study, rate levels, how many languages they know, how many years they have been in Turkey, Turkish learning purposes and strategic uses. The study used the Language Learning Strategy Inventory and Participant Personal Information Form, adapted to English by Oxford (1990) developed by the Brave and Fer (2007). According to the research results, students were using the highest levels of supernatural strategies with an average of 3.75 and the lowest levels of emotional strategies with an average of 3.30. In terms of their demographic characteristics, one-language and multi-language students have found that men use more strategies than women students. To a general conclusion by moving from the research data, it can be said that language learning strategies are used at a high level by all students.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.006
Atıf : 3.919
2022 Impact/Etki : 0.197
Quarter
Filoloji Temel Alanı
Q2
38/86

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
275/509

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi