Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 96
 İndirme 55
İngilizce Öğretmen Adaylarının Dil Öğrenme Strateji Kullanımları
2018
Dergi:  
Researcher
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller bölümü öğretmen adaylarının kullandıkları dil öğrenme stratejilerini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış, veriler nicel veri toplama tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, İngilizce sınıflarında öğrenim gören 138 öğretmen adayıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Oxford (1990) tarafından geliştirilen, Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçe uyarlama çalışması yapılan Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri (DÖSE) kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS programından yararlanılmış, verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ( ), frekans (f), standart sapma (ss) ve One Way Anova testleri kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen cinsiyet değişkeninin analizinde Non-Parametrik testlerden birisi olan Mann-Whitney Testi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenme stratejisi 3,55 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu sonucun Oxford (1990)’a göre üst düzey bir strateji kullanımına karşılık gelmektedir. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Sınıflara göre bilişsel ve telafi stratejilerini kullanma bakımından anlamlı bir fark görülürken; bellek, üst bilişsel, duyuşsal ve sosyal strateji kullanımı bakımından bir fark ortaya çıkmamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Researcher

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Researcher