Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
 İndirme 1
Bankalar ile Bankalarca Sağlanan Kredilerin Enflasyon Deflatörüne Etkisi: Oecd Örneği
2022
Dergi:  
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı OECD ülkelerine ait bankalar ile bankalarca sağlanan kredilerin enflasyon deflatörüne etkisini analiz etmektir. Çalışmada enflasyon deflatörüne etkisini görebilmek amacıyla özel sektör için kullandırılan krediler, ticari bankalar ve bankaların takipteki kredileri ele alınmıştır. Analizler 201001-201912 yıllık verilerine ait panel veri seti kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada yapılan testler sonucunda, bankalarca özel sektör için kullandırılan kredilerin, ticari bankaların ve takipteki kredi oranlarının enflasyon deflatörüne etkisinin olduğu bulguları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Null
2022
Yazar:  
0
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler






Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.374
Atıf : 17.804
2022 Impact/Etki : 0.582
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
49/509

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi