Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 12
 Görüntüleme 50
 İndirme 23
Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
2020
Dergi:  
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmayla, sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısına, derse yönelik tutumuna ve sınıf içi demokratik tutumuma etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada ön test–son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Malatya ili merkez ortaokullarından, Sümer Ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri analizinde betimleyici istatistik ve MANCOVA analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarını ve derse yönelik tutumlarını pozitif yönde etkilediğini fakat öğrencilerin sınıf içi demokratik tutumları üzerinde herhangi bir etki oluşturmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Social Information In The Course To Determine The Impact Of The Project-based Learning Method
2020
Yazar:  
Özet:

With this study, the use of the project-based learning method in the social information course has been attempted to determine the impact on student academic success, class-oriented attitude and class-in-class democratic attitude. The study used a semi-experimental pattern with a pre-test-final test control group. The research was conducted in the Sumer High School in the spring period of the 2017-2018 educational-learning year from the Central High School of Malatya. In the data analysis of the study, illustrative statistics and MANCOVA analysis were used. The findings from the research show that project-based learning methods have a positive impact on students’ academic achievements and class-oriented attitudes, but do not have any impact on students’ democratic attitudes in class.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.444
Atıf : 7.569
2022 Impact/Etki : 0.345
Quarter
Filoloji Temel Alanı
Q1
15/86

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
99/232

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi