Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
 İndirme 1
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri
2023
Dergi:  
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Günümüzde pandemi ile birlikte uzaktan eğitim süreçleri önem kazanmaya başladı. Uzaktan eğitimin başarılı ve etkin olabilmesi için öğretmenlerin teknolojiye ilişkin inançları ve teknoloji kullanma becerileri oldukça önemlidir. Bu yüzden bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 50 okul öncesi eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için içerik analizine başvurulmuştur. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin teknolojiyi kişisel ve mesleki amaçlarla kullandıkları, uzaktan eğitim sürecinin olumlu ve olumsuz yanlarından söz ettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Preschool Teachers’ Views On The Use Of Technology During Distance Learning
2023
Yazar:  
Özet:

The distance learning process has now become important with current pandemic. Teachers’ belief in technology and their skill to use technology are quite important to achieve successful and effective distance learning. Therefore, preschool teachers’ views on the use of technology during distance learning were asked in this research. For this purpose, this research used phenomenological design, one of the qualitative research designs. The working group of research consisted of 50 preschool teachers. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The data obtained from the research were analyzed by the content analysis. As a result, according to the research, preschool teachers used technology for personal and professional purposes, and delivered their view on the negative and positive aspects of distance learning. The study concludes with a discussion of what the findings might mean for current policy and practice. Directions for future research and recommendations are discussed.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 570
Atıf : 7.247
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini